fbpx 210 млн. лв. за селските райони | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

210 млн. лв. за селските райони

Държавен фонд „Земеделие” договори през юни 210 млн. лева по Програмата за развитие на селските райони. Фондът продължава стриктно да изпълнява графика за обработка на подадените заявления от приемите през 2008, 2009 и 2010 г. Приключени са всички заявления от 2008 и 2009 г. по 6 от мерките на ПРСР: 111 „Професионално обучение”, информационни дейности и разпространение на научни знания”; 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”; 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”; 313 „Насърчаване на туристическите дейности”; 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” и по мярка 322 – „Обновяване и развитие на населените места”. В момента продължава работата по заявленията за подпомагане от приемите 2010 и 2011 г.