fbpx 30 млн. евро за финансиране на инвестиционни проекти | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

30 млн. евро за финансиране на инвестиционни проекти

Райфайзенбанк (България) ЕАД, дъщерно и Банката за Развитие към Съвета на Европа (БРСЕ) подписаха кредитна линия в размер на 30 млн. евро за финансиране на инвестиционни проекти на малките и средни предприятия в България.
Със средствата от заема Райфайзенбанк (България) ще отпуска на българските компании финансиране за инвестиции в производствени активи като машини и оборудване, медицинска техника, IT технологии, търговия на дребно, складове и оборудване, специализирани производствени линии, строителни машини и тежкотоварни транспортни средства.

Също така, със средства от кредитната линия ще се финансират кредити за оборотни средства до 50 000 евро за всеки отделен проект, като за тях могат да кандидатстват малки и средни предприятия с персонал до 50 души, годишен оборот или активи до 10 млн. евро.
Това е петата кредитна линия, която Банката за Развитие към Съвета на Европа отпуска на дружество от Групата Райфайзен в България и третата линия, отпусната на Райфайзенбанк (България), като Райфайзенбанк е първата банка с частен капитал у нас, която се партнира с БРСЕ. В рамките на сътрудничеството си от 2003 г. насам, БРСЕ е предоставила 100 млн. евро на дружества от Групата Райфайзен в България по силата на пет кредитни споразумения, като от тях 70 млн. евро на Райфайзенбанк (България) и 30 млн. евро на Райфайзен Лизинг България.