fbpx 36% от потребителите у нас не отдават приоритет на устойчивата мода | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

36% от потребителите у нас не отдават приоритет на устойчивата мода

Заформилото се през последните десетилетия консуматорско общество дълго време насочваше стратегиите на големите пазарни играчи в посока „взимам, правя, изхвърлям“ (от англ. take-make-dispose). Може да се каже, че този подход на линейната икономика носи своите дивиденти. Те обаче са изцяло в краткосрочен план, а последиците, които оставя след себе си, са със силно изразен отрицателен знак както за обществото, така и за околната среда.

В противовес на негативния отпечатък постепенно се разви преходът към кръгова икономика, чиято цел е да създаде трайни и ефективни модели на производство, с минимално потребление на природни и енергийни ресурси. Пътят на тази трансформация извървява и модната индустрия – посредством регулативни, но и социално-отговорни фактори, все по-осезаемо се дава предимство на устойчивите облекла пред бързооборотните такива.

Оказва се обаче, че около една трета от потребителите в България не разбират целия този процес. Данните са от проучване на модната търсачка GLAMI. Анкетата е проведена сред 6679 души у нас, а отговорите са на база нагласите за изминалата 2023-а година.

30% от участващите са посочили, че не са сигурни какво стои зад понятието „бърза мода“, а 36% са споделили, че бегло отчитат устойчивите и екосъобразни фактори при пазаруването на модни стоки – с приоритет при избора е цената на артикулите. 

Какво е „бърза мода“?

 

 

Тя се фокусира върху свръхоборотната конфекция, нискокачествените материали и евтините цени на крайните стоки. Целта е продукцията да отговаря на текущите модни тенденции, но без идеята да се запази във времето. Артикулите са почти за еднократна употреба именно заради малотрайната си изработка, но тъй като са на достъпна цена, се купуват в огромни количества. Те обаче са негодни за рециклиране, а заедно с непродадената стока, която трябва да бъде депонирана и изгорена, са източник на високо замърсяване за околната среда.

В световен мащаб до скоро този тип мода беше силно разпространена, но на родна територия е малко позната.

68% от потребителите в България не са пазарували от сайтове като Shein, Temu и пр., чиито предложения са именно от „бързия“ тип. Може да се каже, че това е положително сведение за клиентското поведение у нас, но то не е особено показателно за природосъобразните нагласи на българите.

24% от анкетираните споделят, че се считат по-отговорни към околната среда, тъй като пазаруват по-малко, но на отправен последващ въпрос към тях: „Бихте ли купували повече продукти, ако имахте по-високи финансови възможности?“, 39% заявяват, че със сигурност биха.

Устойчив моден избор

Далеч не е нужно отговорното поведение да е съпътствано от натоварен бюджет и изоставане от дизайнерските тенденции. Напротив – очертава се големите производители да лансират нови колекции по-рядко, именно за да поддържат оптималния ритъм на кръговата икономика, а това от своя страна да насърчава потребителите да купуват по-малко и по-качествена стока. Целта е да се осигури една дългосрочна и ефективна перспектива, с жест към околната среда, която обаче зависи от съответните усилия по цялата верига за създаване на стойност.