fbpx 400 млн.евро за МСП при преференциални условия | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

400 млн.евро за МСП при преференциални условия

Малките и средните предприятия в България ще могат да получават кредити при преференциални условия, след като бе подписано споразумението за стартиране на гаранционния фонд по инициативата Джереми. Освен гаранционния, в рамките на инициативата са структурирани няколко типа фондове за рисково финансиране, за да покрият нуждите на фирмите от финансов ресурс във всички етапи от развитието им.
По думите на изпълнителния директор на ЕИФ Ричард Пели по-ниските лихви и обезпечения по кредитите от гаранционния фонд ще стимулират инвестициите и растежа на малките и средните предприятия в България.
По линия на инициативата Джереми за гаранционния фонд са отделени над 150 млн. лева. Заедно с привлеченото финансиране, още през това тримесечие българските малки и средни предприятия могат да разполагат с над 800 млн.лева. С тези средства ще бъдат гарантирани преференциалните заеми, които избраните банки ще отпускат на малките и средните предприятия в страната. Благодарение на тази гаранция лихвите и изискваните обезпечения ще бъдат по-ниски от пазарните. Такова изискване е залегнало в договорите на всичките кредитни институции, които ще обслужват процеса.
По Джереми са договорен четири типа фондове – Гаранционен, Рисков, Фонд Растеж и Мецанин, чрез които малките и средните предприятия ще разполагат общо с повече от 1 млрд. лева под формата на рисково финансиране и преференциални заеми. Около 340 млн. евро от тези средства ще бъдат осигурени по линия на ОП „Конкурентоспособност“, държавното участие е не повече от 60 млн. евро, а останалият ресурс ще бъде набавен от частния сектор.