43 ИТ компании от цяла Европа ще получат финансиране до 150 000 евро

Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ) е партньор по проект FRACTALS, в рамките на който 43 малки и средни предприятия и уеб предприемачи ще получат безвъзмездна финансова помощ в размер до 150 000 евро за разработване на софтуерни приложения в областта на селското стопанство, базирани на платформата „Интернет на бъдещето“ (FIWARE). Общият размер на грантовата подкрепа по проекта възлиза на 5,52 милиона евро.

Проектът FRACTALS е един от 16-те акселератора, финансирани по Програма FIWARE ACCELERATOR (Future Internet Accelerator Programme) на Европейската Комисия, с бюджет от 80 млн. евро.

След процедура на набиране на проекти и оценка на постъпилите предложения от страна на независими експерти, бяха сключени договори с 43 МСП и уеб предприемачи (сред които 7 стартиращи иновативни компании) от 12 европейски държави.

Акселераторът FRACTALS постигна значителен успех и в привличането на компании от региони в Европа, които не са били сред активните участници в предходните две фази по Програмата Future Internet Public-Private Partnership (FI-PPP).

Финансираните проекти стартираха в началото на м. юни 2015 г. и в предстоящите девет месеца европейските малки и средни ИТ предприятия и уеб предприемачи ще реализират иновативни FIWARE базирани приложения за селскостопанския сектор, в следните области: управление на стопанства, оптимизиране отглеждането на растителни култури и животновъдство, създаване на селскостопански бизнес отношения, пчеларство, отглеждане на плодове и зеленчуци, оптимизация при употребата на торове и напояване в селското стопанство, др.

В рамките на процедурата за набиране на проектни предложения, бяха получени 269 предложения от 26 страни (Графика № 1). След няколко етапа на оценка, извършена от над 100 независими експерта от цяла Европа, бяха сключени договори за безвъзмездна финансова помощ с 43 кандидати от 12 държави (разпределението по страни е представено в Графика № 2), чрез които ще се подпомогне по-нататъшно използване на FIWARE технологиите за създаване на пазарно приложими софтуерни решения за селското стопанство, една от стратегическите приоритетни области на Европа.

Общият размер на бюджета на всички постъпили проекто-предложения възлиза на 30 милиона евро, като 257 от тях са били допустими за финансиране (95,5%) и съответно са преминали техническа и финансова оценка, която приключи в края на месец април 2015 г. Две трети от допустимите проекто-предложения (176) са посочили бюджет, по-висок от 100 000 евро, а средно заявеният бюджет на проект е приблизително 115 000 евро.

 

Facebook comments