fbpx 44% от фирмите предвиждат бонуси за Великден | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

44% от фирмите предвиждат бонуси за Великден

44% от фирмите предвиждат бонуси за Великден

Отдел Икономически анализи на БТПП извърши експресно проучване сред членовете на Палатата за възможностите и намеренията да бъдат стимулирани работниците във връзка с предстоящите Великденски празници. 55,9% са отговорили, че икономическото състояние на техния бизнес в момента не позволява да направят това. Трябва обаче да се отбележи една категория анкетирани, които имат икономическата възможност, но няма да стимулират празнично служителите си. Те конкретизират, че стимулите трябва да се дават за добри постижения в работата, а не по определен празник, с изключение на Коледа. Отбелязва се и втора специфична група фирми, които са в икономически застой, но ще стимулират служителите си за великденските празници.
За тези, които ще стимулират своите служители, начините са: с пари – 74,1 %, в натура – 3,7 %, с ваучери – 7,4 %, друго – 14,8 %.
На въпрос - "Кого бихте стимулирали?" - 54,1% са отговорили - всички. Останалите 45,9% - определени служители.
Прогнозата на фирмите за близък период е: с ръст – 35,3 %, в застой – 39,2 %, в спад – 25,5 %.

Facebook коментари