fbpx 44 –та международна специализирана изложба БУЛМЕДИКА / БУЛДЕНТАЛ | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

44 –та международна специализирана изложба БУЛМЕДИКА / БУЛДЕНТАЛ

44 –та международна специализирана изложба БУЛМЕДИКА / БУЛДЕНТАЛ

етикети

От 11 до 14 май 2010 година Интер Експо Център – София, ще бъде домакин на най-авторитетната медицинска изложба в Югоизточна Европа БУЛМЕДИКА/БУЛДЕНТАЛ.

На медицинското изложение ще участват 206 производители, търговци и дистрибутори от България, Германия, Италия, Китай, Корея, Чехия, Франция, Гърция, Австрия, Пакистан, Румъния и други страни. За втора поредна година авторитетни фирми от Република Чехия са избрали колективното представяне. Голям и атрактивен щанд ще бъде зона за Националното представяне на 13 медицински и дентални фирми от Република Корея.
Спектърът от експонати с всяка година се разширява и включва нови модели клинично-лабораторна и диагностична апаратура, оборудване, универсално и специализирано обзавеждане на здравни заведения, инструменти, реактиви, консумативи и други продукти за лечение и услуги в различни сектори на хуманната медицина.
Обществото все повече фокусира внимание върху грижите към хора с увреждания, физиотерапията, рехабилитацията и в отговор на БУЛМЕДИКА ще се представят различни модели техника и помощни средства за хората с увреждания и тези, които се грижат за тях.

Въпреки кризата се запазва ускорението, с което през последните години се разгръща БУЛДЕНТАЛ. Бързото навлизане на новостите в областта на денталната медицина провокира и сега активното ангажиране на голям брой производители, търговци и дистрибутори на дентално оборудване, апаратура, инструменти, материали и консумативи за зъболечение и зъботехника.

На 11 май ще се проведе дискусионен форум за реформите в българската здравна система под наслов “Българското здравеопазване между пазара и морала”.

Българското научно стоматологично дружество организира на 12 май научна конференция на тема "Профилактика и лечение на заболяванията в денталната медицина - 105 г. организирана дентална медицина в България".

На 13 май Германското дружество за техническо сътрудничество и Националната кръгла маса за въвеждане на социални стандарти, под патронажа на българското МТСП организират Пета регионална конференция "Корпоративна социална отговорност - безопасност и здраве при работа". Същия ден д-р Тревор Бърк от Великобритания ще изнесе лекция на тема „Прагматична естетика със съвременни композитни материали“. Организатор на новаторското събитие е вестник Dental Tribune.

Ще се проведе дискусия на Денталните мениджъри в България, ще се обсъждат и възможности за безвъзмездно финансиране на дентални и медицински практики през програми на ЕС в 231 общини в България.Социално значими заболявания в България ще се обсъждат на Национален пациентски форум.