fbpx 5 прогнози как 5G ще промени автомобилния сектор | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

5 прогнози как 5G ще промени автомобилния сектор

Водеща снимка
Да

5 прогнози как 5G ще промени автомобилния сектор

Equinix, световната компания за дигитална инфраструктура, публикува 5 прогнози за това как новият стандарт за свързаност 5G ще промени автомобилния сектор и неговата дигитална инфраструктура. Анализът разкрива как ОЕМ производителите (производителите на оригинални части) на автомобили  и доставчиците на мобилни услуги адаптират своята дигитална инфраструктура и използват партньорските екосистеми, за да реализират пълния потенциал на 5G, като еволюцията в свързаното шофиране и нови услуги, основани на обработка на данните в реално време.

1. За да ускорят навлизането на 5G, доставчиците на мобилни услуги и участниците в бъдещата екосистема по мобилност ще трансформират своята дигитална инфраструктура и ще си сътрудничат в споделени екосистеми

5G има потенциала да доведе до съществен прогрес не само в автоиндустрията, но и в цялостната мобилност на бъдещето. Въпреки това е нужно високо ниво на оперативна съвместимост и откритост, за да бъде осъществен този потенциал. Следователно се очаква, че OEM производителите, основни производители на системи и части, ще се отдръпват все повече от централизираната ИТ архитектура в полза на динамичен подход, основан на сътрудничество, споделяне на данни и съдействие между колеги в сектора чрез консорциуми и нови партньорства.

С пускането на 5G участниците в бъдещата мобилна екосистема, включително и доставчиците на мобилни услуги, ще приспособят своите дигитални инфраструктури. Те ще поставят по-голям акцент върху директната и частна взаимосвързаност, както и участието в дигитална екосистема на автоиндустрията, която събира ОЕМ производители, доставчици на услуги и технологии, а също така и доставчици на облачни, мрежови и мобилни решения. Този потенциален ръст на частната свързаност се подкрепя и от четвъртото издание на Глобалния индекс за взаимосвързаност (GXI), пазарно проучване, публикувано от Equinix. То прогнозира, че глобалният капацитет на инсталираната частна взаимосвързаност в сектора на телекомуникациите ще нарасне с 50% на годишна база между 2019 г. и 2023 г. до 5 071 терабита, което представлява 31% от общия капацитет за взаимосвързаност.

2. Възможностите за управление на данните се доближават до дигиталната среда

5G ще доведе до голям ръст на данните в автоиндустрията. Очаква се, че за свързаните автомобили потокът на данни ще достигне 1 гигабайт за отделен автомобил на ден. Прогнозира се, че той ще нарасне с близо 30 пъти до 1 терабайт данни за автомобил месечно до 2025 г., тъй като ще има увеличение на функционалностите.

Това води до нужда от значително по-голям капацитет и способност за по-бързо обработване на данните по-близо до крайните потребители и мобилните устройства в дигиталната (Edge) среда. В допълнение новият стандарт за 5G има по-ограничен обсег от 4G, поради по-високите радиочестоти, които налагат на операторите да внедряват повече оборудване, оптичен капацитет и точки за агрегиране на мрежи, за да покрият същата географска зона. Следователно Equinix очаква, че ще има значителен ръст на периферните изчислителни нужди.

Започвайки от гъсто свързани градски центрове, където дигиталните инфраструктури са внедрени, въвеждането на 5G ще доведе до разширение на капацитета за “Multi-access edge computing” (MEC), което би приближило облачните решения до дигиталната среда и ще осигури физически и/или виртуални изчислителни ресурси с много ниски забавяния. Това подобрява производителността на приложенията, надеждността и ефективността на мрежата като цяло. Големите центрове за колокация и взаимосвързаност имат централна роля в този процес, тъй като предоставят на доставчиците на мрежови услуги директни и защитени точки за взаимосвързаност и агрегация между 5G възли. Това позволява на 5G операторите да намалят своята употреба на по-малки локации в дигиталната среда, с което да минимизират директните инвестиции.

3. 5G ще даде тласък на технологиите V2X (автомобил до всичко: Vehicle-to-Everything), с което ще създадат предпоставки за свързано шофиране и приложения за умни градове

5G ще подпомогне напредъка в сферата на технологията V2X, която позволява на превозните средства да комуникират с други превозни средства, пешеходци и инфраструктурата, управляваща пътищата, трафика и ИТ. Тази комуникация ще доведе до по-сигурни и по-малко задръстени пътища с подобрен шофьорски опит.

5G ще има ключова роля за свързаните автомобили като донесе свързаност с висок капацитет за безжични актуализации, пренос на данни между превозни средства и умни устройства. До 2025 г. способностите на V2X за автомобили и инфраструктура ще са набрали скорост на пазара, като се очаква внедряванията да започнат още в края на 2020 г. С CAGR от 28%, очаква се, че размерът на пазара на V2X ще достигне обем от над 30 милиарда щатски долара до 2035 г.

4. 5G ще отключи нови бизнес възможности, основани на данните, за ОЕМ производителите  – особено в сферата на забавленията и умните услуги

Докато преди автомобилните производители основно се бяха фокусирали върху инженерни подобрения, преходът към свързани, автономни, споделени и електрически (CASE) превозни средства – ускорен от разширението на 5G, води до преосмисляне на бизнес моделите и поставяне на все по-голям приоритет върху услугите, базирани на данни. McKinsey очаква, че до 2023 г. 46% от ръста в приходите в автомобилния сектор ще идва от дигитални услуги.

5G е първото поколение мобилни/безжични комуникации, изградени, за да обслужват съвременните корпоративни услуги. Може да поддържа много по-висока скорост на данните, по-малки забавяния, повече едновременно свързани устройства, подобрена мобилност, както и по-добра мрежова ефикасност. Това проправя пътя на ОЕМ производителите да инвестират в авангардни цифрови услуги, включително усъвършенствани системи за подпомагане на водача (ADAS), висока разделителна способност (HD) и разширена и / или виртуална реалност (AR / VR) информационно забавление (infotainment), в допълнение към услуги за мобилност като интелигентно паркиране и сигурност на движението.

За да увеличат потенциала за печалба и да дадат възможност за развитие на нови услуги с минимални забавяния, 5G операторите и ОЕМ производителите  ще се възползват от партньорските екосистеми в центровете за данни. Това може да са екосистеми, свързани с дигиталния бизнес, мрежов пиъринг, мобилни и IoT технологии, както и услуги от ключовите големи доставчици.

5. 5G ще подобри автомобилното производство, като направи възможно широкомащабното използване на сложни индустриални IoT (IIoT) приложения

Освен ползите за водача, 5G се очаква да промени автомобилното производство. Събирането на данни и анализа им чрез IoT устройства – в допълнение с по-бързите скорости на предаване на данните, ще даде възможност за повече проследимост по време на целия процес на производство. Свързаните сензори помагат на производителите да извличат смислени/значими данни от взаимодействието в реално време между машини, системи, активи и неща.

Като се започне от внедряването на частни 5G мрежи на място, Equinix очаква, че производителите на оригинално оборудване все повече ще се възползват от 5G за реализацията на сложни IIoT проекти. Например, планирана поддръжка, която значително може да намали оперативните разходи и времето на неналичност. IoT може също да се използва за наблюдение на веригите на доставки, като оптимизира ефективната употреба на оборудването. Очаква се 5G да спомогне за по-широкото използване на роботиката в автомобилните линии за асемблиране, като позволи оптимизиран процес на наблюдение и употреба на данни от IoT сензори/датчици. Това ще доведе до по-висока точност/прецизност и намаляване на разходите.

За да работят добре заедно и да осигуряват по-надеждни данни, тези устройства трябва да са динамично свързани с мрежи, облачни технологии и дигитални екосистеми чрез бърза и сигурна взаимосвързаност, с минимални забавяния. ОЕМ производителите на автомобили  могат да се възползват от директна частна взаимосвързаност, за да се свържат с възникващи/развиващи се/зараждащи се IoT екосистеми и водещи доставчици на облачни услуги. Това ще им даде възможност за на иновациите за развитие на свързана, интелигентна и устойчива мобилност.

 

Facebook коментари