fbpx 50% от гледането на телевизия ще бъде от мобилно устройство през 2020 | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

50% от гледането на телевизия ще бъде от мобилно устройство през 2020

50% от гледането на телевизия ще бъде от мобилно устройство през 2020

Ръстът на услугите за гледане на видео по заявка (VOD) ще продължи до 2020 г., достигайки почти половината от общия брой гледания. 50% от гледането на телевизия и видео ще се случва на екраните на мобилни устройства (таблети, смартфони и лаптопи), което е с 85% повече от 2010 г. насам, като делът само на смартфоните ще бъде близо една четвърт (увеличение с близо 160% от 2010 г. насам). В допълнение, VR е на път да се превърне в основен начин на използване на съдържание, като един от всеки трима потребители ще използва технологията до 2020г. Това показва последното изследване на Ericsson ConsumerLab.

Андерс Ерландсон, старши консултант в Ericsson ConsumerLab, сподели: „Ние виждаме, че потребителите не само гледат повече видео, но също така променят и начина, и времето, в които го правят. Това се доказва и от продължителния ръст в гледането от  мобилни устройства, което е силно изразена тенденция от 2010 г. насам. Тази година, за първи път изследваме паралелно нивото на потребителски интерес към VR и медийното потребление, а резултатите са изключително интересни. VR има потенциала да свързва хора от целия свят и да създава по-дълбоко, по-персонализирано и по-пълноценно медийно изживяване. С нарастването на  потребителските очаквания към услугите за гледане по заявка, както и към мобилното и виртуално гледане, телевизионната и медийната индустрия трябва да се фокусират върху предоставянето на крайно персонализирани услуги с най-доброто качество, на което са способни.“

Гледането на телевизия и видео бележи ръст, но начинът, времето и мястото се променят

Времето, прекарано в гледане на телевизионно и видео съдържание, е достигнало своя пик от 30 часа на седмица, което включва активно гледане на линейна телевизия с програма, интернет услуги на живо и по заявка, свалено и записано съдържание, както и  DVD и Blu-ray. Все пак, близо 60% от зрителите днес предпочитат гледането по заявка пред гледането на линейна телевизия с програма, което е с около 50% повече от 2010 г. насам. Средният брой на използваните услуги по заявка се е увеличил от 1.6 на човек през 2012 до 3.8 през 2017 г. Днес 2 от всеки 5 потребители вече използват платени услуги за гледане по заявка на TV и видео, а близо 1/3 (32%) казват, че биха увеличили своя разход за такъв тип услуги през следващите 6-12 месеца. Преносимостта също се превръща във фактор с нарастваща важност, като 1/3 от потребителите искат достъп до съдържание, когато са зад граница.

Гледането през смартфон също продължава да печели позиции. Приблизително 70% от потребителите днес гледат видео през смартфона си – двойно повече от техния брой през 2012 г., като това прави 1/5 от общото TV и видео гледане.
16-19-годишните гледат най-много съдържание в рамките на една седмица (33 часа), като тук се отчита увеличение с почти 10 часа на седмица от 2010 г. насам. И все пак, повече от половината от тази демографска група прекарва времето си в гледане на съдържание по заявка, като над 60% от часовете за гледане на TV и видео, са пред екрана на мобилно устройство.

Откриването на интересно съдържание продължава да е актуално

Резултатите от проучването показват, че когато потребителите разполагат с по-голям достъп от всякога до TV и видео услуги средното време, прекарано в търсене на съдържание, се е увеличило с почти 1 час на ден, което с 13% повече от миналата година насам. Всъщност един от всеки осем потребители вярва, че в бъдеще би се изгубил в огромното количество достъпно съдържание. 
Сега, когато потребителското изживяване става все по-фрагментирано, шест от всеки 10 човека определят откриването на съдържание като „много важно“, когато се абонират за нова услуга, докато 70% искат „универсално търсене“, както за TV, така и за видео съдържание.

Изживяването е от значение

Социалните и виртуалните характеристики на VR технологията спомагат да се добави ново  стойностно измерение към гледането като изживяване. Тъй като се предвижда до 2020 г. 1/3 от потребителите да използват VR, очакванията са тази технология да изиграе съществена роля в бъдещето на телевизията и видеото.
И все пак, ако интересът на потребителите към VR се увеличи, няколко неща ще трябва да се променят. Близо 55% от планиращите да използват VR устройства биха предпочели аксесоарите към тях да са по-евтини, а почти половината смятат, че трябва да има повече достъпно виртуално съдържание. 1/3 биха проявили по-голям интерес към VR, ако можеха да получат VR пакет от своя доставчик на TV и видео.

Потребителите също така високо ценят качественото изживяване както при гледане, така и при потапяне във виртуалната реалност. Близо ¼ от анкетираните казват, че вече имат достъп до 4K UHD телевизори, а 1/3 планират да закупят.