fbpx 562 фирми са подали проекти за над 330 млн. лв. за изграждане на ВЕИ системи | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

562 фирми са подали проекти за над 330 млн. лв. за изграждане на ВЕИ системи

етикети

Тенденцията на повишен интерес на малките и средни фирми към финансиране по Плана за възстановяване и устойчивост се запазва и при третата отворена процедура по линия на Министерството на иновациите и растежа – тази за изграждане на собствени ВЕИ на фирмите. 562 български фирми кандидатстваха по процедурата от Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) да финансират свои нови ВЕИ системи в комбинация с батерии за съхранение на енергия. При бюджет от 200 млн. лв., подадените проекти предложения са на общата стойност 330 686 871 лв., част от които средства (близо 160 млн. лв.) ще се изплащат именно от МИР и са осигурени.

Припомняме, че в първоначалното проектиране на мярката по ПВУ, бюджетът й е бил едва 20 млн. лв., но на базата на засиления интерес от страна на фирмите, бюджетът бе увеличен на до 200 млн. лв. и кандидатстването показа, че средствата са разчетени така, че да стигнат.

ПВУ не покрива 100% от разходите за монтирането на ВЕИ системите, а между 35% и 50% в зависимост от категорията и икономическия район, от който е кандидатстващата фирма.

Всички формуляри са подадени електронно през системата ИСУН 2020.

Това е първата мярка с такава сложност по Плана за възстановяване, защото изискваше представяне на идейни и технически проекти за ВЕИ-системите от страна на фирмите кандидати. Въпреки сложността на процедурата и факта, че в България тя се провежда за първи път, различни по големина компании успешно подготвиха и подадоха проектите си, което МИР отчита като добра кондиция на бизнеса у нас за проекти с висока степен на сложност и иновативност.

Мярката от ПВУ е насочена към микро-, малки и средни предприятия, както и към дружества с до 3000 служители. Те можеха да са от различни икономически сектори като „Преработваща промишленост“, „Хотелиерство и ресторантьорство“, „Търговия; Ремонт на автомобили и мотоциклети“, „Транспорт, складиране и пощи“, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“ и др.

Компаниите можеха да поискат подкрепа от 75 000 лв. до 1 млн. лв. за монтиране на фотоволтаични системи и батерии за съхранение на произведения ток. Ако бъдат одобрени за финансиране, новите ВЕИ ще им помогнат да оптимизират разходите си за електроенергия, а генерираните спестявания да влагат например в нови продукти или в оптимизиране на производствените процеси. Разглеждането и оценяването на подадените проектни предложения започва до седмица, при интензивен режим на проверки. С оглед на сложността на оценяването се очаква списъците с одобрените за финансиране предприятия да бъдат публикувани в началото на месец август. На практика, това ще са първите фирми в България, които ще получат пари по линия на „зелените политики“ от Плана за възстановяване и устойчивост у нас.

Припомняме, че по първата мярка – „Технологична модернизация“, също имаше голям интерес и МИР почти приключи със сключването на договорите, а по втората – „ИКТ решения и киберсигурност“ вече са поканени 750 фирми, от класираните 1599, да пристъпят към сключване на договорите си за финансиране. По двете мерки общо МИР ще изплати близо 300 млн. лв. от Плана за възстановяване.

До дни МИР ще обяви за кандидатстване и следващата мярка, пета по ред мярка от ПВУ – за изграждане на Индустриални зони – с бюджет около 212 млн. лв.