fbpx 57,5% от активното население счита предприемачеството за добър кариерен избор, | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

57,5% от активното население счита предприемачеството за добър кариерен избор,

България е добро място за правене на бизнес, създали сме благоприятни условия за предприемачество. Това заяви заместник-министърът на икономиката Даниела Везиева, която откри Европейски ден на предприемача 2016 – „Добри практики и перспективи“, провеждащ се в рамките на Европейската седмица на малките и средни предприятия.

Европейският ден на предприемача е инициатива, която има сериозни традиции в Европа и има за цел да популяризира успешни модели за създаване и развитие на нови предприятия. Форумът се организира от Научноизследователския сектор на СУ „Св. Климент Охридски“, Министерство на икономиката и Представителството на Европейската Комисия в България.

Зам.-министър Везиева изтъкна, че насърчаването на предприемачеството и на малките и средните предприятия е ключов елемент в политиката на Министерство на икономиката. „Това е пътят за ускоряване на икономически растеж и постигане на устойчиво развитие. Нашето желание е да осигурим благоприятни условия, при които всеки да има възможността да реализира потенциала си и да превърне идеите си в работещ и устойчив бизнес“, допълни тя. По нейни думи именно предприемаческата енергия, креативност и мотивация задвижват производството и продажбата на нови продукти и услуги, а предприемачите представляват незаменим ресурс за постигане на икономически растеж, заетост и благосъстояние като носители на творчески идеи, решителност и ключ към достигането на просперитет.

Везиева посочи данни от Национален доклад на GEM ( Global Entrepreneurship Monitor) за предприемачеството в България 2015/2016, според които - 57,5% от възрастното население в България гледат на предприемачеството като на добър кариерен избор, като 71,5% се съгласяват, че успешните предприемачи се ползват с висок статус. Според същото изследване през 2015г. 15,84% от пълнолетното население на България забелязва добри възможности за започване на бизнес в района, в който живеят, а 35% отбелязват, че имат готовност да се захванат с такова начинание.

Зам.-министърът на икономиката обяви, че най-предприемачески активната възрастова група, според данните е тази на 35-44-годишните, като групата 18-24 г. отчита приблизително еднакви нива на предприемаческа активност. „Стимулирането на предприемачеството сред младите е приоритет и може да се окаже изключително ефективно“, каза още Везиева. Тя допълни, че независимо, от сравнително засега ниските нива на предприемачество в ранна фаза в България, голям процент от тези предприемачески инициативи успяват да оцелеят достатъчно дълго, за да станат утвърден бизнес.