fbpx 59% от компаниите в България продължават с плановете за териториално разширение | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

59% от компаниите в България продължават с плановете за териториално разширение

Компаниите в България, както и тези от цял свят, планират значителни инвестиции в дигиталните технологии, с които да подкрепят своите планове за достигане на нови пазари, вземайки предвид уроците от пандемията. Резултатите от годишното проучване на мнението на ИТ лидерите, направено от Equinix, Inc., не разкриват намерения за затваряне. Въпреки опасенията, свързани с рецесия, и обсъждания на Световния икономически форум в Давос край на глобализацията, изглежда, че бизнесът остава оптимистично настроен, що се отнася до достигането на нови пазари в глобален план.

От взелите участие в Глобалното проучване на технологичните тенденции на Equinix за 2022 г. 2 900 експерти от цял свят, вземащи решения в ИТ сектора, 72% са посочили, че техните организации планират в следващите 12 месеца до достигнат нов град (31%), нова държава (33%) или нов регион (38%).

В България 59% от ИТ лидерите, взели участие в анкетата, посочват, че планират да достигнат нови пазари. Най-висок процент от тях (29%) са се насочили към нова държава. В допълнение 26% се насочват към нов град, а 15% към нов регион.

В анкетата са установени редица фактори, които потенциално биха могли да ограничат растежа в глобален план. Предизвикателствата, свързани с веригата на доставките, са един подобен пример. 59% от анкетираните в целия свят и 45% от тези в България посочват, че бизнесът им е бил засегнат от проблеми, свързани с веригата на доставките, а 58% в света и 43% в България посочват глобалния недостиг на микрочипове като заплаха за бизнеса.

Изглежда, че тези продължаващи проблеми, свързани с веригата на доставките, са стимулирали нуждата от повече виртуализация, a стремежите за растеж са подкрепени от значителни планове за инвестиции в дигитална инфраструктура. Близо половината (47%) от респондентите по света казват, че планират да осъществят плановете за виртуално достигане на нови пазари, използвайки облачни решения. 26% посочват, че ще направят това, използвайки решение за наем на физически сървъри (bare metal). В България тези проценти са сравнително по-ниски – 37% планират да използват облачни решения за виртуално внедряване, а 12% чрез наем на физически сървъри.

Междувременно в глобален план 47%, но само 11% в България, посочват, че очакват повишение на разходите си за независими решения за колокация, с което да осъществят планирания ръст на дигиталните внедрявания. Още по-голям процент (59%) посочват, че възнамеряват да увеличат инвестициите за услуги за взаимосвързаност като част от плановете за напредък в дигиталната трансформация и изграждането на устойчивост, сравнено с едва 22% в България.

Пандемията продължава да има значително влияние върху дигиталните стратегии на бизнеса, макар че изглежда, че ефектът върху бизнеса в България е отслабен. Над половината от глобалните ИТ лидери (52%) и 38% от техните колеги от България посочват, че ускоряват дигиталната еволюция на своята компания като следствие от COVID-19. В глобален план над половината (54%) потвърждават, че бюджетите им за ИТ са се увеличили като директно следствие от пандемията – основание за широко признатата необходимост стабилната дигитална инфраструктура да може незабавно да се ориентира към развиващите се бизнес нужди. В България едва 28% са на това мнение. Същевременно по-голямата част от глобалните респонденти (61%) и около половината от тези от България (49%) вярват, че въведените по време на пандемията технологични промени и инвестиции ще се запазят и занапред.

Според Здравко Николов, изпълнителен директор на Equinix България, споделя: „Не бива да пропускаме и това, че двете най-големи заплахи за бизнеса според българските респонденти са киберсигурността (68%), както и пробивите в сигурността и изтичането на данни (64%).“  

От изключителна важност за бизнеса е териториалните разширения да бъдат подкрепени от солидни дигитални модели, особено в период на нарастваща нестабилност и зараждащи се глобални заплахи. В България потвърждават, че подобряването на киберсигурността е ключов приоритет, като 86% казват, че това е най-големият им приоритет. 83% подчертават нуждата бизнесът да бъде устойчив в бъдещ план. Според ИТ специалистите от целия свят най-големите заплахи са кибератаките, пробивите в сигурността и изтичането на данни (по 70% за всеки показател).

 

Проучването още разкрива, че в България:

- Клиентският опит и опитът на служителите са приоритет: Разбирайки, че въвеждането на дигитализацията има влияние върху крайните потребители, 84% от ИТ лидерите посочват, че подобряването на клиентския опит е приоритет. Компаниите обръщат внимание и на това, че подобряването опита на служителите също е критично важно за тяхната трансформация и запазване на екипа, като 72% потвърждават това.

- Миграцията към облака продължава: 50% от ИТ лидерите в България споделят, че планират да изместят повече бизнес функции към облака. От тях 38% планират да изместят повече от критичните приложения.

- Хибридните облачни решения са доминиращи: Хибридните облачни решения са предпочитан подход за 38% от българските респонденти, но отново 38% все още разчитат на един доставчик на облачни решения или въобще не разчитат на такъв. Взаимосвързаността може да подпомогне ситуацията, като 41% от българските респонденти вярват, че тя засилва гъвкавостта на свързаността, а 22% посочват, че я използват за хибридни мултиклауд решения.

- Инвестиции в иновациите: Много ИТ лидери в България търсят начини за подсигуряване на своя бизнес в бъдеще и за това да се възползват от развиващите се технологии като 5G, интернет на нещата (IoT) и Web3. Повече от половината от респондентите (52%) казват, че се изместват към модел на XaaS (всичко като услуга), посочвайки гъвкавостта (58%), опростяването на ИТ инфраструктурата (54%) и подобрения клиентски опит (42%) като ключови причини за това.

- Фокус върху устойчивостта: Паралелно с иновациите дигиталните лидери в България следят и за устойчивостта на своята ИТ инфраструктура. 43% казват, че измерват и активно се опитват да ограничат влиянието на тяхното ИТ оборудване върху околната среда, а 54% посочват, че устойчивостта е един от най-важните стимули в тяхната организация, като са поети ангажименти за цели, основани на науката.