600 проекти за технологична модернизация в МСП по ОП „Конкурентоспособност”

600 проектни предложения бяха подадени по процедурата BG161PO003-2.1.06 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия” до крайния срок 10 август. Процедурата се финансира по линия на ОП „Конкурентоспособност”. По нея се отпуска безвъзмездна финансова помощ в размер на 50 млн. евро (97 791 500 лева).
Получените проектни предложения са с 30% повече от очакваните и с 39% по-малко от получените през 2008 г. по същата процедура, отчитат специалистите от Управляващия орган на ОП „Конкурентоспособност”.
Прогнозираният по-висок спад бе калкулиран на база свиването на пазарите и невъзможността на предприятията да използват пълния капацитет на съществуващите машини поради икономическата криза. Финансовите проблеми на компаниите - непогасените задължения към бюджета и проблеми с банковото финансиране, които са ключов момент в изпълнението на проектите, също са фактор за по-ограничения интерес към възможностите, които предлага ОП „Конкурентоспособност”, от страна на бенефициентите.

Индикативната годишна работна програма по ОП „Конкурентоспособност” за 2010 г. предвижда стартирането на общо 16 процедури на обща стойност 1 300 309 675 лв., от които 15 - за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетни оси 1 и 2 на обща стойност 909 143 675 лв. В момента по програмата се изпълняват 588 договора на стойност близо 740 млн. лв. За последната година (27 юли 2009 – 1 юли 2010 г.) по ОП „Конкурентоспособност” са изплатени общо 427 млн. лв., от които приблизително 18.5 млн. лв. на бенефициенти по приоритетни оси 1 и 2. Това е 18.6% от общия бюджет на програмата, спрямо 0.1% от старта й през 2007 г. до средата на 2009 г