fbpx 61% ръст на приходите от нощувките за 2021 г. | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

61% ръст на приходите от нощувките за 2021 г.

Водеща снимка
Да

61% ръст на приходите от нощувките за 2021 г.

Приходите от нощувки през ноември 2021 г. се увеличават с 61.2% в сравнение с ноември 2020 г. като достигат 25.8 млн. лева. Увеличението на приходите от чужди граждани е с 61.6%, а от български граждани - с 60.9%. Това показват данните на НСИ.

Общият брой на местата за настаняване, се увеличава с 4.0%, а броят на леглата в тях - с 2.4%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване е 431.1 хил., или с 38.4% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като е регистрирано увеличение както при чуждите граждани - с 49.8%, така и при българските граждани - с 34.4%. Българските граждани са реализирали 312.3 хил. нощувки, а чуждите - 118.8 хиляди.

В хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 69.4% от общия брой нощувки на чужди граждани и 36.4% - на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 19.2% от нощувките на чужди граждани и 30.5% - на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 11.4 и 33.1%.

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през ноември 2021 г. се увеличава с 47.0% в сравнение със същия месец на 2020 г. и достига 203.9 хил., като е регистрирано увеличение както при чуждите граждани - с 83.2%, така и при българските граждани - с 38.4%.

Българските граждани, нощували в местата за настаняване през ноември 2021 г., са 155.2 хил. и са реализирали средно по 2.0 нощувки. Чуждите граждани са 48.7 хил. и са реализирали средно по 2.4 нощувки, като 71.1% от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през ноември 2021 г. е 15.6%, като се увеличава с 4.2 процентни пункта в сравнение с ноември 2020 година. Най-висока е заетостта на леглата в местата за настаняване с 4 и 5 звезди - 18.3%, следват местата за настаняване с 3 звезди - 15.8%, и с 1 и 2 звезди - 12.4%.