fbpx 7 европейски държави обединяват сили за провеждането на конференция „Икономическо овластяване на жени, жертви на домашно насилие”, част от проект “WE GO! Women Economic-independence & Growth Opportunity” | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

7 европейски държави обединяват сили за провеждането на конференция „Икономическо овластяване на жени, жертви на домашно насилие”, част от проект “WE GO! Women Economic-independence & Growth Opportunity”

Ref. No. JUST/2014/RDAP/AG/VICT/7365

Конференция „Икономическо овластяване на жени, жертви на домашно насилие” ще се проведе на 4 октомври 2017 г. в София. Събитието е финална среща по проекта “WE GO!”, финансиран по програма „Права, равенство и гражданство“ на Европейския съюз. По време на събитието ще се осъществи обмяна на опит между партньорите и идентификация на добри практики. Основни теми на разговора ще бъдат:

- Преглед на настоящата ситуация в България по отношение на подкрепа и убежища за жени, жертви на домашно насилие

- Значение и важност на икономическото овластяване на жени, жертви на домашно насилие и презентиране на европейски проект WEGO!

- Коментар на Истанбулската конвенция

Събитието ще завърши с отворена дискусия с практици социални работници, представители на бизнеса, както и местната и държавна власт.

В срещата ще участват представители на 15 организации от 7 страни от ЕС (Италия, Испания, Великобритания, Гърция, Кипър, Швеция, България).
Срещата се организира от Български център на жените в технологиите (BCWT), който преди 2 години става част от проекта “WE GO!”.  Целта на европейския проект е подобряване на програмите за икономическо овластяване на жени, жертва на домашно насилие в Европа.

Повече информация за проекта може да намерите на страницата на БЦЖТ.

Всички материали по проекта са направени с финансовата подкрепа на програма „Права, равенство и гражданство“ на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на това прессъобщение носи БЦЖТ и то не рефлектира по никакъв начин върху възгледите на Европейската комисия. 

За Български център на жените в технологиите


Български център на жените в технологиите (BCWT) е организация, която вдъхновява, мотивира и подпомага момичета и жени да намерят своето място в дигиталния свят. Тя работи в подкрепа на женското лидерство и увеличаване на професионалното участие на жените в дигиталната индустрия, наука и предприемачество. BCWT инициира и партнира при реализацията на регионални и международни иновативни проекти, организира обучения и тематични събития и стимулира сътрудничеството в областта на научните изследвания, обмена на добри практики и мобилизирането на ресурсите в сектора на ИКТ.