fbpx 75 % от децата на възраст 6 -17 години ползват интернет | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

75 % от децата на възраст 6 -17 години ползват интернет

Над 10 експерта в областта на информационните технологии и детската педагогика и едно 9-годишно “дигитално дете” ще се съберат на сцената на конференцията Digital KidZ на 07 ноември 2015 в зала 3 на НДК, за да обсъдят предизвикателствата, които създават технологиите във възпитанието на децата днес и как да бъдат преодоляни.

Организаторите си поставят амбициозната задача да запознаят децата, техните родители, настойници и учители с рисковете, пред които са изправени децата им в интернет и да ги научат да познават инструментите и начините, по които децата да се защитят или да се справят с тези рискове.

“Децата трябва да развиват своето критично мислене и грамотност в боравенето с цифровите технологии и медии, за да играят активна роля в едно приобщаващо общество. Те се нуждаят от възможност и насоки как да ползват подходящи за тяхната възраст инструменти, които ще им помогнат да ползват интернет безопасно и отговорно,” споделя Ивелина Атанасова, организатор на Digital KidZ. “Мерките за осведомяване и развитие на уменията за безопасна работа с интернет следва да се съсредоточат върху приучването на децата към самозащита и лична отговорност в интернет.

Днешните навици на децата в интернет ще са от значение за утрешния цифров свят. Как да ги изградим ще демонстрират експертите на Samsung, които традиционно насърчават децата в станалите запазена марка творчески работилници на Digital KidZ да създават собствена музика на таблет и да напишат своя приказка, програмирайки отново на таблет.

Децата ползват все повече интернет, чрез все по-разнообразни устройства и от все по- ранна възраст. 75 % от децата на възраст 6—17 години в Европа ползват интернет и докато младежите на 15 и 16 години споделят, че за първи път са ползвали интернет на 11-годишна възраст, то 9—10-годишните споделят, че са започнали да използват интернет, когато са били средно на 7 години. 33 % от ползващите интернет на възраст между 9 и 16 години казват, че извършват това чрез мобилни телефони или други преносими устройства. Статистиките са внушаващи.

Въпреки това децата все още не се разглеждат като целева група, която си струва инвестициите и данните сочат, че не се полагат необходимите усилия за покриване на нуждите им, включително на по-качествени услуги и интернет съдържание.