8% от предприятията у нас купуват облачни услуги

През последните 5 години продажбите на мобилни компютърни системи достигат над 2,5 млн. броя, на смартфони – над 6,1 млн. броя, а на софтуер на вътрешния пазар – обем от почти 1,28 млрд. евро, посочи той.

Броят на ИТ компаниите в България е малко под 15 хил., персоналът в тях е малко над 105 хил. души, а продажбите им възлизат на малко под 6 млрд. евро.

В България 64% от гражданите използват компютър спрямо средно 81% в ЕС. Домакинствата с достъп до интернет в България са 67% спрямо 87% в ЕС. 18% от населението на страната е извършило онлайн покупка през годината.

Що се отнася до бизнеса, 95% от предприятията са имали или имат достъп до интернет спрямо 97% в ЕС. 30% от служителите в България ползват компютър спрямо 56% в ЕС. Половината от българските фирми имат сайт, докато в ЕС този дял достига 77%. Една четвърт от българските фирми ползват бизнес софтуер от типа ERP, докато в ЕС са 34%, а 7% правят анализ на големи данни спрямо 12% в ЕС. Само 7% от предприятията са успели да продават онлайн, като поне 1% от приходите им са от такава дейност.

Потенциалните клиенти на облачни услуги в България с 1 млн. долара годишни приходи са 20 хил. компании. Общо 8% от предприятията у нас обаче купуват облачни услуги при 26% в ЕС. 5% купуват офис софтуер като облачна услуга спрямо 14% в ЕС.

Облачните услуги се купуват предимно от големи предприятия – 30% от фирмите в този сегмент, следвани от средните – 15%, и малките със само 7%. За ЕС числата са съответно 56%, 36% и 23%.
Най-чести купувачи на облачни услуги са компаниите от сферата на информационните технологии (41%). Купувачите от другите сектори варират като дял от 4 до 7%. 

Данните са от агенция CBN.