fbpx 92,3% в автомобилния бранш у нас са отворени към идеята жена да е на управленски пост в компанията им | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

92,3% в автомобилния бранш у нас са отворени към идеята жена да е на управленски пост в компанията им

Официалният вносител на марките Renault и Dacia - Кеос София, част от Emil Frey Group - основен и в автомобилния сектор в Европа, стартира програма за корпоративна социална отговорност в полза на половото равенство в автомобилния сектор.

Основни цели на програмата ще бъдат популяризирането на автомобилния сектор като подходяща месторабота за жени, постигане на по-добър полов баланс в колективите и в ръководните постове на автомобилите компании, и повишаване на увереността на дамите да застанат зад волана, както в ежедневието си, така и в моторните спортове.

Компанията представяйки резултатите от изследване на тема половото равенство в автомобилния сектор, проведено през месец март, в което са участвали 12 компании от бранша. Изследването, в което да вземат участие бяха поканени всички членове на Асоциацията на автомобилните вносители, цели да събере данни за делът на жени в колективите по управленско ниво и за възгледите на тема равнопоставеност между мъжете и жените в автомобилния сектор на управляващите човешки ресурси в запитаните компании.

Резултатите от събраните данни от участвалите компании сочат, че средният дял на жените в колектива на една компания в автомобилния сектор в България е 36,3%. Процентното съотношение пада с увеличението на отговорности по длъжности: 39% е делът на жени на средно управленско ниво, 26,6% - на висше управленско ниво, а жена изпълнителен директор има само една от компаниите в автомобилния бранш, взели участие в изследването.

За сравнение последните данни на Eurostat сочат, че България е на трето място по дял на жените на мениджърски позиции в Европа със завидните 42%.

Същевременно един от основните индикатори - разликата в заплащането между половете също сочи, че България е на по-високо ниво от средното за Европейския съюз по отношение на полово равенство. На този фон, само 8,3% от запитаните в изследването разглеждат липсата на половото равенство като характеристика на пазара на труда като цяло, но 41,7% я възприемат като такава, когато става въпрос за висша управленска позиция.

В резултатите от изследването се забелязва и тенденция към липса на интерес по темата за половата равнопоставеност: 66,7% от участвалите считат, че темата не е интересна или не е засъпена на българския пазар, а над 40% са с грешното убеждение, че страната ни е зле позиционирана по този показател спрямо останалите страни от Европейския съюз, което се опровергава разглеждайки данните на Eurostat.

Прогнозите на взелите участие в изследването са позитивни по линия на темата за половата равнопоставеност на управленски равнища, но по-скептични за бранша (50%), отколкото за страната (58,3%). Важно е да се отбележи и положителната нагласа на взелите участие в изследването -  92,3% са отворени към идеята жена да бъде на управленски пост в автомобилния сектор.

Кеос София планира различни активности като част от програмата като работа с млади жени таланти, изучаващи автомобилни специалности в средни и висши учебни заведения в страната; Работа с жени в обществото за подобряване уменията и увереността по отношение на шофиране; Подпомагане на развитието на жени в моторните спортове; Популяризиране на темата в медиите и комуникация на ползите от полово равенство в сектора.

От самото начало програмата е планирана като многогодишна и с потенциал за допълнително разгръщане в допълнителни инициативи.