93% от компаниите с повече от 10 дни прекъсване на основни процеси фалират до една година

Такива факти бяха изнесени на днешния Форум за устойчиво управление на критични за бизнеса процеси, който е част от мащабен проект на НР и Делойт България. В същото време 81% от изпълнителните директори не смятат, че ИТ отделите им са способни да управляват бизнес риска. Голяма част от сривовете в ИТ инфраструктура се дължат на нетехнологични причини. Въпреки напредналите технологии, непланираното прекъсване на крититични ИТ процеси се увеличава рязко. Близо 10 000 долара губят финансовите институци само за час срив на критични за бизнеса процеси, според изследване на IDC от 2009г. Днес целта на най-развитите организации е не да управляват възникнал проблем, а да въведат системи за предвиждане на риска, който да управляват проактивно – това са тъй наречените устойчиви организации, или resilient enterprise.

Facebook comments