fbpx Адв.Петя Мургова: Успехът изисква доверие, а доверието не се получава, то се печели | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Мениджърите споделят, сезон 6, част 7

Адв.Петя Мургова: Успехът изисква доверие, а доверието не се получава, то се печели

Адв. Петя Мургова не без основание отчита, че най-значимото и постижение като лидер, е създаването и развитието на силен и мотивиран екип на Адвокатско дружество „Мургова и партньори”, което днес работи като добре смазана машина. През 2017 г. дружеството е класирано в престижното международно издание за най-добрите адвокатски кантори  Лигъл 500 (Legal 500) в няколко основни области - Корпоративно и търговско право, сливания и придобивания; Недвижими имоти и строително право; Медицинско и фармацевтично право. Днес адв. Мургова е гост в проекта "Мениджърите споделят" и разказва повече за лидерството, за трудните казуси, за успеха и бъдещето.

За принципите

"Основен принцип в бизнеса ни е да даваме повече от това, което могат да ни платят. Успехът не се измерва с големината на хонорара. За нас няма малки и големи клиенти - независимо дали се касае за стартираща фирма с двама души съдружници или мултинационална компания с приходи за милиарди. И към двете се отнасяме с необходимото уважение, посвещение на цялото ни време и внимание до най-малкия детайл, колкото и маловажен за изглежда, защото той може да обърне резултата от едно дело.

Вярвам, че правото е наука за справедливото и доброто, и не искам да отстъпвам от това

Да можем да комуникираме успешно с всеки клиент, независимо от неговата национална принадлежност, религия, вярвания, да чуем и разберем неговите искания, да му дадем ясна обратна връзка какво може да очаква и какви са прогнозите за казуса му, е голяма част от работата ни. Всеки иска да бъде изслушан, но той иска и много повече - да бъде чут. Така че ние трябва да правим повече от това да слушаме - чуваме.
Успехът изисква доверие, а  доверието не се получава, то се печели. Затова често казваме: „Ние не продаваме услуги, ние печелим доверие”. Аз съм адвокат от 27 години и имам клиенти, с които сме заедно от 27 години - те са най-голямата ни визитка.

Казусът

Критерият за значимостта на дадено постижение невинаги е стоящият зад него материален интерес или стойност. Въпреки всичко, разбира се, има проекти, които за клиента и кантората имат важно стратегическо значение, поради техния бъдещ бизнес потенциал.

Преди няколко години към нас се обърнаха няколко свързани компании, производители на продукти от най-високия клас в хранително-вкусова промишленост, предназначени единствено за износ в Западна Европа. Клиентите бяха структурирали разширяване на бизнеса си чрез придобиване на предприятия на по-малки производители и на техни местни партньори и производства, функциониращи с участие на чужди инвеститори. Избраните от тях производства бяха ползвали финансирания от кредитни институции. Включването ни като консултанти на този етап беше свързано, както с консултиране и водене на преговори с насрещните страни и представители на кредитни институции, така и процесуално представителство по дела, в които следваше да се защитят интересите на клиентите пред други кредитори на придобитите предприятия.

Най-интересното предизвикателство в конкретния казус беше, как част от българския мениджмънт на едно от придобитите от клиентите предприятия се опитваше да създава юридически и фактически пречки за успешното приключване на сделките. Затова и ние решихме да подходим по-нетрадиционно като посъветвахме клиентите да придобият въпросното предприятие по начин, различен от класическите придобивни способи. С наша помощ клиентите придобиха вземане на голяма финансова институция, кредитирала бизнеса на предприятието до този момент, заедно с учредените обезпечения, включващи и особен залог върху цялото търговско предприятие (недвижими имоти, оборудване, производствени машини, суровини). Така чрез специалния предвиден ред в закона и предложения от нас креативен подход, клиентите получиха директен достъп до предприятието и ускориха значително приключването на процеса по придобиване, съответно стартиране използването на реалните производствени възможности на новите активи.

Особено актуални през последната година са предизвикателствата пред нашите клиенти, свързани с изискванията на Общия регламент относно защитата на данните или т. нар. GDPR. В този смисъл ние сме сред първите кантори, като предоставяме на клиентите си юридически и консултантски услуги в тази област, както на проектна база, така и в рамките на текущо абонаментно юридическо обслужване.

Гордея се и със създаването през  2015 г. на Балканска Асоциация за разрешаване на спорове (БАДР), която обединява юристи от 9 балкански държави. Амбициите на проекта и на участниците са БАДР да се превърне в катализатор за приемането на адекватни законодателни решения, свързани с установяването на медиацията като предпочитан способ за разрешаване на спорове и популяризирането й като един ефективен и модерен начин за уреждане на бизнес отношения.

Новото време

Именно заради динамиката на всекидневието и все по-голямата роля на технологиите, смятам, че ролята на добрите лидери и екипи ще е решаваща за успешните и конкурентни бизнеси. Според мен човекът е и ще продължава да бъде център на света, както след 10, така и след 100 години. Тъй като  компютрите разчитат на изчислителна мощ, но не и на способността да взимат решения, базирани на усет, интуиция, предпочитания, определено смятам, че тези качества на лидерите и на хората няма да изчезнат  поне в следващите 10 години. Въпреки това звучи стряскащо предупреждението на Стивън Хокинг, че „Развитието на изкуствен интелект може да значи края на човешката раса”.

Иска ми се да вярвам и се надявам, че неговото навлизането няма да измести истинските  човешки ценности  и  чувства на  любов , загриженост, привързаност, съпричастност, емпатия, нежност и страст.

Посланието

Споразумейте се още в началото със съдружниците си в бизнеса по някои важни въпроси, а именно:
Как  ще се изплаща дела на напускащ съдружник, по каква оценка и как предвиждате  оценка на дяловете при наследяване. Как ще бъдат приемане нови съдружници, защото при смърт на съдружник наследниците му не стават автоматично съдружници.

Създайте си мъдри планове за онаследяване. Особено в дружеството с ограничена отговорност е важно личното участие, въпреки неговия капиталов характер и никой съдружник не иска да се озове при смърт на другия съдружник със съдружници (наследници), които не познава или които счита, че нямат нужния капацитет и качества за успешно съдружие и за бизнеса. Как ще се решават въпроси, свързани с продажбата на бизнеса; Как ще се разпределя времето, което съдружниците отделят на бизнеса.

И не на последно място, намерете си добър адвокат и се обръщайте към него предварително, преди да стартирате бизнес или предприемете каквото и да било промени.  Опитът показва, че много често,  начинаещите предприемачи наемат за адвокат приятел или роднина, който обаче, няма нужния опит. Винаги имайте правилния адвокат на своя страна, за да си спестите нерви, съдебни дела и проблеми със закона.