fbpx Агенция „Митници“ открива две нови единни сметки за плащания на публични задължения | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Агенция „Митници“ открива две нови единни сметки за плащания на публични задължения

Водеща снимка
Да

Агенция „Митници“ открива две нови единни сметки за плащания на публични задължения

От 01.01.2022 г. Агенция „Митници“ открива две нови единни сметки за плащания на публични задължения в БНБ – една сметка за плащания на задължения по митническото законодателство, глоби и санкции и една сметка за плащания на задължения по акцизното законодателство. Използването на досега действащите сметки за приходи в централния бюджет на Агенция „Митници“ в търговските банки ще се преустанови, считано от същата дата.

Отпада изискването за въвеждане на различни кодове за различните видове плащане в платежните документи, с които икономическите оператори и гражданите превеждат сумите за погасяване на публичните си задължения.

За извършването на преводи към сметките се прилага„Платежно нареждане/вносна бележка за  плащане от/към бюджета“ (платежният документ по т. 2.4 от Указание на БНБ „За съставяне на платежни  документи към Наредба No 3 на БНБ“ /2016 г./)

Реквизитът за идентификация на задълженото лице – „ЕИК/код по БУЛСТАТ”, „ЕГН на задълженото лице” и „ЛНЧ на задълженото лице”, е задължителен за попълване.

Предоставя се възможност за плащане на задължения по митническо и акцизно законодателство чрез виртуален ПОС терминал в E-Портала на Агенция „Митници“. Опцията е достъпна за регистрирани потребители.