fbpx Аналитичен софтуер прогнозира бизнес рискове | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Аналитичен софтуер прогнозира бизнес рискове

Нови консултантски услуги и софтуер създаде IBM в помощ на висшите мениджъри в компаниите при взимането на решения. Новото решение използва големи обеми от данни за бизнес активи, като идентифицира нередности в производствения процес или в продукти и прогнозира различни рискове.
Чрез него се анализира големи обеми от данни от различни източници, за да предостави решения, базирани на прогностични статистически модели с цел предвиждане на повреди в оборудването и изпращане на предупредителни сигнали. Сигналите се визуализират на мобилното устройство на служителя (смартфон, таблет) заедно с препоръки за корективни действия, които следва да бъдат предприети.
Това ново предложение е предназначено да помогне на клиенти от различни видове бизнес области, сред които автомобилната индустрия, електрониката, отбраната, преработващата промишленост, минно дело, транспорта, телекомуникациите, енергетиката и комуналните услуги.

Световен производител на автомобили приложи решения за анализ, с което използва данни в реално време, за да се следи за качеството на продукцията и по-бързо да идентифицира и намери решение на евентуални проблеми. В резултат на това дефектите при производство на глави на цилиндри са намалели с 50% за 16 седмици, а удовлетвореността на клиентите се е повишила.