fbpx Ангажираните служители възвръщат бързо капитала | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Ангажираните служители възвръщат бързо капитала

Ангажираните служители възвръщат бързо капитала

Компании, в които по-малко от 38% от служителите са ангажирани или попадат в т.нар. „Деструктивна зона” имат възвръщаемост на капитала средно с 50% по-малко от средното ниво. Докато компаниите с ангажираност на служителите над 64% (Зоната на успеха), имат средно с около 50% над средната възвръщаемост на капитала. Заедно с това компаниите в Зоната на успеха имат по-малко разходи за своите служители (измерени с отсъствия от работа, болнични), както и много по-високо ниво на удовлетвореност сред своите клиенти. С по-висок процент се изпълняват и бизнес-плановете на най-добрите работодатели – 108% в сравнение с 93% при работодателите със средни нива на ангажираност. Тенденцията е изведена на база наблюденията на Aon Hewitt в продължение на 15 години по целия свят.

През изминалата 2012 година средното ниво на ангажираност на служителите в България, според проучването на консултантската компания Aon Hewitt, e 67%., като при най-добрите достигат до 84%. Най-добрите работодатели изпълняват на по-голям процент заложените бизнес-планове.

Зоните, в които попадат компаниите са:
Деструктивна зона: При компаниите, които се намират в нея, ниското ниво на ангажираност значително затруднява постигането на бизнес целите. В тези компании си струва да се преосмислят изцяло практиките при управление на хора.
Неутрална зона: Компаниите постигат добри бизнес резултати, които биха могли да се увеличат с по-фина настройка на практиките при управление на ЧР.
Зона на успеха: Ангажираността на служителите безспорно определя бизнес резултатите и успеха. Препоръчително е компаниите да се фокусират върху поддържане на настоящото състояние.

Facebook коментари