fbpx Ангажираността на служителите към компаниите се повишава | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Ангажираността на служителите към компаниите се повишава

През изминалата година се наблюдава висок скок в общата ангажираност на служителите в България с цели 77% (спрямо 67% за 2019 година). Този скок в показателя доказва, че работодателите успешно са показали на служителите си колко са ценни за компанията въпреки динамичните промени в глобален мащаб в следствие на Пандемията, икономическите и социалните изменения. Повишената ангажираност в България следва положителна тенденция в сравнение с тази в Европа, където общата ангажираност отбелязва спад. Това показва докладъд Best Employers Bulgaria на ARS България.

Друг фактор “Ангажиращо лидерство” показва стабилен растеж, с 4% по-високо от 2019-та година. Това индикира, че хибридният начин на работа не е попречил на лидерите да осъществяват връзката със служителите, насърчавайки ангажираност, поставяйки ясно целите и успешно комуникирайки ценностите на компанията.

Пандемията води със себе си и отчитане на два нова ангажиращи фактора, които се обособяват като решаващи в развитието на дадена компания – “Гъвкавост” и “Фокус върху таланта”. От въвеждането на тези фактори през 2021-та година се наблюдава значително подобрение, с 4% ръст и за двата критерия. Обособяването им като основни, мотивира компаниите да оптимизират HR процесите си, по начин, който отговоря на новите изисквания на служителите в България.

Допълнително по време на проучването се наблюдават още цели 16 задържащи и мотивиращи фактора от работната среда. Някои от тях са “Виртуална работна ефективност”, “Баланс работа/личен живот”, “Сътрудничество”, “Управление на представянето”, “Овластяване/автономия”, “Управление на различията и
приобщаване”, “Бранд“, Кариери и Развитие” и други.

”Виртуална работна ефективност” е напълно нов фактор, който показва до каква степен виртуалните работни условия са достатъчно ефективни и дават възможност на служителите да бъдат максимално продуктивни и да си сътрудничат ефикасно помежду си в една хибридна работна среда, 76% е средната стойност за България. Този висок процент показва, че работодателите оценяват значимостта на функционирането във виртуална работна среда и залагат активно върху оптимизацията на процесите в тази посока.

Нашият регион се справя много успешно с доста по-високи показатели в сравнение с тези за съседните европейски държави. Верификация на това твърдение се прави и с високото представяне по основните извадки от фактора “Ангажираност” - Say, Stay, Strive.

Say показва, че служители се чувстват свободни да изразяват своето мнение, да бъдат иновативни, също така, не се притесняват да предлагат и тестват нови идеи.

При Stay се наблюдава намерението на служителите да останат на работното си място, което пряко кореспондира с висока ангажираност и привързаност към мисията на компанията.

Strive показва готовността на служителите да дават най-доброто от себе си на ежедневна база и да направят повече от необходимото за постигане на фирмените бизнес цели.

„Като цяло, тази година бележи ръст в почти всички показатели. Спад се наблюдава единствено при индексите “Бранд” и “Кариери и Развитие”. За повишаване на тези критерии е необходимо висшият мениджмънт да е наясно с всички новости, които вълнуват служителите. Такива например са: достатъчно нови придобивки; комфорт на работното място, съчетан с баланс между работата и личния живот.” споделят от Best Employers Bulgaria и добавят: “Много често този спад се дължи на недостатъчна комуникация и липса на информация за кариерните възможности, които компанията предлага, т.е. тук идва решаващата роля на Мениджъра, който да увери служителите, че имат поле за бъдещо развитие и кариерно израстване.”