fbpx Автоматизацията е ключ към успеха на хибридния модел на работа | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Автоматизацията е ключ към успеха на хибридния модел на работа

Почти две трети от бизнес лидерите (62%) за региона на EMEA смятат, че тяхната организация е по-иновативна, ако служителите са в офиса, според проучване на VMware, водещ новатор в корпоративния софтуер.

Проучването The Distributed Work Dilemma: When Innovation and Job Satisfaction Compete е проведено от Vanson Bourne по поръчка на VMware. Данните в него разкриват противоречие във възгледите на респондентите за това къде се чувстват най-иновативни в сравнение с това къде биха предпочели да работят. Като 81% от служителите региона на EMEA изпитват по-голямо професионално удовлетворение, ако могат да работят отвсякъде. В допълнение повече от половината (56%) организации, които са внедрили политика за отдалечена или хибридна работа, съобщават за повишен морал, креативност (52%) и сътрудничество (53%) в екипите си за сравнение с тези показатели преди пандемията.

Поради нарастващата икономическа несигурност бизнес лидерите може да започнат да връщат служители обратно в офиса. Подобно действие би било подхраненото от надеждата, че това ще даде възможност за повече иновативност и продуктивност от страна на екипите. Обаче едновременно съществува и съмнение относно реалната полза от въвеждането му със задължителен характер.

„Опитът ни в България в рамките на последните 3 години сочи, че инвестициите в автоматизация и дигитални инструменти помагат на организациите да правят повече с по-малко. При внедряването на модерна дигитална основа организациите могат да очакват подобрения в киберсигурността, потребителското преживяване и продуктивността“, коментира Нина Благоева, генерален мениджър на NDB, дистрибутор на VMware.

Всъщност организациите с политики за отдалечената работа по-често използват  формални показатели за проследяване на иновациите и тяхното въздействие върху бизнеса и служителите. Почти всички организации в EMEA с политика за работа отвсякъде (97%) разполагат с показатели за мониторинг на нивата на иновации в сравнение с 82% от тези с политика за работа само от офиса.

„Нарастващата икономическа несигурност подтиква бизнеса да се фокусира още повече върху иновации и продуктивност, но това не трябва да е за сметка на цялостния напредък, постигнат в разработването на по-гъвкави работни практики“, коментира Шанкар Айер, старши вицепрезидент и генерален мениджър на End-User Computing във VMware. „Данните показват, че даването на възможност за хибридна работа създава по-щастливи, по-ангажирани и по-сплотени екипи, което естествено може да доведе до повишена продуктивност. Служителите вярват, че могат да постигнат най-добрата си работа, когато им бъде предоставен избор на хибриден модел, съчетан с правилните дигитални инструментите. Докато бизнес лидерите вярват, че офисът е мястото, където се задвижват иновациите. Нашето проучване предполага, че повече компании трябва да внедрят показатели за измерване на въздействието, за да гарантират, че възприятието няма да надделее над реалността. Тези с хибридна работна политика очевидно приемат това много сериозно.“

През следващите 12 месеца почти три четвърти от анкетираните организации в EMEA (72%) планират да инвестират значително повече в своята дигитална култура. В същото време една трета от тях (32%) дават приоритет на инвестициите, които подхранват иновации и креативност. Стимулирането на иновациите за създаване на ефективност на бизнеса, намаляване на разходите или увеличаване на привлекателността на пазара е очевиден бизнес императив.

Автоматизацията и дигиталните инструменти помагат на организациите да правят повече с по-малко.

Компаниите, чиито инвестиции в автоматизация са се увеличили, а това са почти половината от за региона на EMEA (46%), са ги направили, за да помогнат подобряването на потребителското изживяване и продуктивността на служителите. Освен това 43% търсят автоматизация, която да помогне за ускоряване на иновациите, докато 49% се стремят да ускорят и намалят стойността на оперативната дейност. Най-високите нива на инвестиции са концентрирани сред организации с политики за хибридна или работа отвсякъде спрямо тези с политики за работа само от офис. Това предполага, че бизнес иновациите и продуктивността трябва да бъдат приоритет, но не за сметка на гъвкавостта на работното място.

Айер добавя още: „Не е гарантирано, че ще се случи митичната превратна точка, при която всички служители са базирани в офиса. Компаниите трябва да продължат да постигат точния баланс между насърчаване на иновациите, без да смазват мотивацията на служителите и продуктивността. Чрез инвестиране в инструменти за дигитално сътрудничество, автоматизация и политики за тиймбилдинг, бизнес лидерите могат да стимулират ефективността и да увеличат успеха, като същевременно предлагат гъвкавостта на работа от офиса или дистанционно.“

Иновациите на работното място са една от многото теми, засегнати в The Distributed Work Dilemma: When Innovation and Job Satisfaction Compete. Другите ключови заключения от проучването са:

Разместване на силите между работодатели и служители: Докато голямото напускане на кадри и почти универсалният недостиг на таланти поставиха служителите на мястото на лидери през последните месеци, настоящият икономически климат добавя слой на смут към динамиката на силите между работодатели и служители – като работодателите започват да имат надмощие.

Голямата липса на таланти и нарастващо текучество: Въпреки общото увеличение на удовлетвореността от работата през последните две години, всички сектори, отдели и региони изпитват недостиг на таланти. А текучеството в екипите за киберсигурност е особено високо.

Автоматизацията улеснява работата отвсякъде и хибридния модел: Инвестициите в технологии – и по-конкретно в автоматизация – са критични за намаляване на прегарянето и улесняване на сътрудничеството, необходимо за поддържане на иновациите, дори в отдалечена работна среда.