БАИ отчита увеличен инвеститорски интерес в страната

 „Положителна тендендция, която наблюдаваме в последно време, е увеличеният интерес на инвеститорите към най-бедния регион на Европейския съюз – Северозападна България“, каза изпълнителният директор на Българската агенция за инвестиции Светослав Младенов на кръгла маса в рамките на Международния технически панаир в Пловдив.

Забелязва и повишена активност сред инвеститорите във високотехнологични производства в областта на машиностроенето, електротехниката и химията, а не толкова в строителството, както беше преди. „Така се дава възможност за реализация на кадри с добро образование в иновативни компании“, обясни той. Сектори, привличащи интереса на инвеститорите, са също хранително-вкусовата промишленост, логистиката, туризмът, аутсорсингът, информационните технологии.

Заместник-кметът по инвестициите в Община Пловдив инж. Димитър Кацарски разказа за повишен интерес на китайски компании към областта. „Имаме план за изграждане на зона за високо-технологични производства на мястото на военните поделения. В напреднали преговори сме с Министерството на отбраната и това ще стане сърцето на Индустриална зона Тракия. Амбициите ни са тя да се превърне в най-голямата икономическа зона в страната“, обяви Кацарски.

Младенов припомни, че бяха извършени промени в правилника към Закона за насърчаване на инвестициите, които улесниха значително процеса на инвестиране. Като примери той посочи намаляването на изискваните документи от 12 на 1, драстичното намаляване на праговете за сертифициране на проекти по отношение на вложена сума и броя работни места, което има благоприятен ефект върху инвестициите от страна на малки и средни предприятия. Една от най-предпочитаните насърчителни мерки за инвеститорите е възможността да бъдат възстановени от държавата разходи за осигуровки. Преди два месеца правителството върна на 13 компании общо 13 милиона лева.