fbpx Банка ОТП официално обяви, че българското ѝ дъщерно дружество Банка ДСК е придобилo Societe Generale Експресбанк | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Банка ОТП официално обяви, че българското ѝ дъщерно дружество Банка ДСК е придобилo Societe Generale Експресбанк

 

Днес Банка ОТП официално обяви придобиването на Societe Generale Експресбанк от страна на българското ѝ дъщерно дружество Банка ДСК, и постави началото на интеграционния процес между двете банки. Шандор Чани, Председател на УС и Главен изпълнителен директор на Банка ОТП, Ласло Бенчик, Председател на Надзорния съвет на Банка ДСК и Главен стратегически и финансов директор на Банка ОТП, както и Виолина Маринова, Председател на УС и Главен изпълнителен директор на Банка ДСК, приветстваха Експресбанк като най-новия член на Група ОТП и представиха стратегията на Банка ОТП за развитието на бизнеса ѝ на българския пазар.

Процесът на интеграция на двете банки ще създаде една от най-големите и силни банкови институции на българския пазар. След неговото приключване новата банкова организация ще се доближи до челната позиция по размер на активите и кредитния портфейл, ще разполага с най-голямата клонова мрежа и ще бъде първа по депозити в България.

По време на процеса на сливане на двете банки, който се очаква да приключи успешно през 2020 г., Банка ДСК и Societe Generale Експресбанк ще продължат да извършват своята оперативна дейност като две отделни юридически лица. През това време клиентите им ще продължат да получават същото високо ниво на обслужване, както досега, като ще бъдат уведомявани предварително и в съответствие със законовите изисквания за всички необходими действия, които трябва да предприемат. До приключване на консолидационния процес, Societe Generale Експресбанк ще извършва своята обичайна дейност под името и с търговската марка Експресбанк.

„Експресбанк оперира успешно в България повече от 20 години и е една от най-разпознаваемите местни банки в страната. Считано от 15 януари 2019 г., тази доказала се във времето и добре капитализирана банка, която принадлежи и към десетте водещи банки в страната, вече е много ценен член на Група ОТП. С настоящата сделка, която представлява сериозна инвестиция, за пореден път доказваме дългосрочния си ангажимент към България и банковия пазар в страната, като планираме да продължим своя растеж и да се утвърдим сред най-големите доставчици на финансови услуги. Придобиването доказва и факта, че Банка ОТП има солидна основа, много добра капитализация и отлична ликвидност, а ръководството е ангажирано с по-нататъшното укрепване на регионалното присъствие на банковата група“, заяви Шандор Чани, подчертавайки, че придобиването на Експресбанк е ключова стъпка в осъществяването на стратегическите цели на Група ОТП.

„Настоящото придобиване е значим момент не само за Банка ДСК, но и за целия банков пазар в България. Но най-важно е да подчертаем, че сливането на Банка ДСК и Експресбанк ще има най-голям положителен ефект върху клиентите на двете банки, благодарение на по-големите възможности за развитие и въвеждане на иновации, включително и по отношение на мрежата от клонове и банкомати, и електронните канали за банкиране. Следвайки най-високите стандарти и съчетавайки добрите практики и опита на двете институции, ние ще продължим да гарантираме  отлично ниво на клиентско обслужване, защита на средствата на клиентите, както и да осигуряваме иновативни продукти и услуги. Поемаме ангажимента да осигурим плавен процес на интеграция и бихме искали да уверим всички наши клиенти, че ще бъдат навременно уведомявани за ключовите етапи в сливането на двете банки”, заяви г-жа Виолина Маринова по време на пресконференцията. 

С пазарен дял от приблизително 6.4% Societe Generale Експресбанк е 7-ата по големина банка на българския банков пазар и като универсална банка е активна както в сегмента банкиране на дребно, така и в бизнес сегмента. Придобиването е резултат от стратегията на Банка ДСК и Група ОТП за укрепване на пазарната им позиция в България и подобряване на пазарната ефективност и конкурентоспособност чрез предлагане на пълна гама от финансови продукти и услуги, съобразени с най-новите тенденции.
„Нашата стратегия за придобиване се фокусира предимно върху пазари с добри перспективи за растеж, където смятаме, че е реалистично да станем пазарен лидер и да се възползваме от синергиите на разходите. Настоящата сделка бележи важен етап в развитието на Банка ДСК. Съвместно с колегите работим, за да гарантираме, че сливането, което се очаква да приключи през 2020 г., ще има положителен ефект върху клиентите и служителите на двете банки. Това означава не само по-лесен достъп до банковите клонове, но и по-нататъшно оптимизиране на обхвата и качеството на услугите“, допълни г-н Шандор Чани по повод финансовото приключване на сделката.
Банка ОТП присъства в България от 2003 г. и нейната дейност е печеливша.
Група ОТП започва придобиванията си в региона през 2001 г. – с банки в Словакия, България, Хърватска, Сърбия, Украйна, Русия, а след това и в Черна Гора, в резултат на което сега групата присъства в 9 държави в региона. През последните четири години Група ОТП осъществи придобивания в Унгария, Хърватска, Румъния, Сърбия, Албания и България. Въздействието от осъществените през последните години придобивания вече се проявява във финансовите резултати на Групата: клиентската база, клоновата мрежа и мрежата от банкомати, броят служители, приходите и печалбите бележат динамичен растеж.