fbpx Банкова институция намалява стойността на банковия ресурс | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Банкова институция намалява стойността на банковия ресурс

Стойността на банковия ресурс /СБР/ намалява Райфайзенбанк с 90 базисни пункта за кредити за физически лица и фирми в евро, чиято лихва е базирана на индекса СБР. Така индексът се намалява от 5.20% на 4.30%. Намалението важи за кредитите в евро, базирани на Стойност на банковия ресурс и надбавка.
Новата по-ниска стойност на банковия ресурс за съществуващите кредити, базирани на този индекс, ще се отрази върху лихвата поетапно по падежни дати след 24 октомври 2013 г. Намалението няма да окаже влияние върху лихвите по кредитите, които се формират на база EURIBOR.
Стойността на банковия ресурс е лихвеният процент, при който банката осигурява ресурс за финансиране на клиенти, увеличен с разходите по управление на падежната структура на активите и пасивите на банката и други законоустановени разходи.