fbpx Beauty индустрията в България има крещяща нужда от стандарти | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Beauty индустрията в България има крещяща нужда от стандарти

Глобалната финансова криза рефлектира върху всички сегменти на пазара, в това число и върху индустрията за красотата. Заедно с това този бизнес има нужда, чисто от български регулаторни мерки. В наскоро провелата се Arena Professional специалистите коментираха проблемите на бранша на кръгла маса. Заедно с това бе представен и първият “Наръчник по предприемачество” за работещите в бизнеса с красотата. Как днес да се спечелят клиентите в бранша, разговаряхме с неговия автор, к.и.н. Йордан Йорданов.

 

Г-н Йорданов, в условия на криза красотата ще остане ли на заден план?
- Определено не, защото хората, които имат
изградени навици и култура на потребление, трудно ще се лишат от удоволствието да поддържат самочувствието си чрез салонните услуги за красота.

Има ли място днес за стартиране на “бизнес с красотата”?
- Винаги, щом платежоспособното търсене не е удовлетворено, има място за стартиране на този бизнес!

Колко струва откриването на едно студио в квартал, например?
- Много е относително, защото вариантите са различни. Затова няма да е грешно да се определи диапазон от 15 до 150 хил. лв.

Как ще се развият малките квартални фризьорски и козметични салони и как могат да оцелеят в условията на криза?
- Подобно на всички обекти, предлагащи услуги, местните студиа и центрове ще имат шанс, ако гъвкаво съчетават “качество и цени”! Кризата е за тези, които си позволяват да не отчитат обективните трудности или промени в изискванията на своите гости или приятели-потребители и ги третират като “клиенти”! Всичко е въпрос на професионален подход, който се изучава и апробира, а не е по рождение!

Наръчник по предприемачество

Основната цел на Наръчника по предприемачество е да помогне на желаещите да работят и да се учат, за да просперират в този труден, но доходоносен бизнес. Той е настолен бизнес инструмент за постоянно заетите, любознателните и амбициозни инвеститори и мениджъри, имащи неформално отношение към тази достойна сфера за професионална реализация независимо от вида и нивото на образование на всеки предприемач.
Изданието не отегчава читателя със съдържанието си, но го кара да го препрочита отново. Най-ценното му качество е съдържанието, защото показва последователността от стъпки към успеха в този бизнес. За разлика от много подобни книги отразява само българските условия за развитие на малкия, средния и по-мащабния обект или заведение за “Здраве и красота”.


Какви усилия полагат собствениците на салони за привличане на клиенти?

- Ако даден обект има неправилна пазарна концепция, той и в най-добрата бизнес среда ще бъде празен! Гостите на заведенията следва да се посрещат, обслужват и изпращат като специални посетители, независимо от социалния и възрастовия им статус.
Намръщените и необучени сътрудници не компенсират комфортната атмосфера и реномираното оборудване и консумативи!
Отговарят ли салоните у нас на нужните стандарти ?
- За не малко инвеститори в бранша представата за “достатъчност” по отношение участието в този бизнес свършва с изграждането или оборудването на обект за “Здраве и красота”! Не рядко за персонала и особено за стандартите в неговата професионална подготовка става реч едва преди откриване на обекта. Инвеститорът научава, че има стандарти не само в архитектурно-строителната или функционална сфера, но и в нормите за здравословни и безопасни условия на труд на персонала.
В тази област се допускат големи грешки, което се отразява на взискателни клиенти с пари.
Ако предприемачът е далече от тази тематика или е бил преди да му хрумне идеята за СПА само потребител, крайният резултат не е печеливш!?

 

Кои са основните пропуски на предприемачите в бранша?
- Неуспешните инвестиции за съжаление не са малки и започват с илюзията за бизнес, носещ бърза и голяма печалба веднага след неговото стартиране. Както казах, още с неправилната концепция за предмета на дейност на всеки обект и “помощта” не на утвърдени консултанти с компетенции, а на “препоръчани” фирми, основно дистрибутори на интериор, оборудване и консумативи, се изграждат безжизнени и безперспективни обекти. Ако обектът не се създава с единомислието на опитния персонал и инвеститора с коректен диалог, се получават разминавания в очаквания и резултати.

Коментира се, че е необходима стандартизация на Spa&Wellness услугите в България, защото вече всеки втори хотел носи това определение. Около какво мнение се обединява браншът?
- Браншът вече е наясно, че в градската и в курортната среда този тип услуги, квалифицирани кадри, обекти и курортни центрове следва да се сертифицират, регистрират, лицензират и стандартизират, както е в страните от ЕС. Нужен е общ подход към политици и чиновници, които да подпомогнат тези процедури със законови и нормативни решения.
Особено актуална е дискусията за възможностите за регистриране на всички работещи специалисти на национално ниво. Стандартизиране на спа и уелнес услугите в България е задължително.
В момента се разработват европейски програми и стандарти за градската и курортна спа индустрия. Тази инициятива е на Европейската SPA асоциация, която координира своите инициативи в рамките на страните членки на ЕС.
Тя отправи покана към присъстващите да се включат в тази групата по стандартизация на спа услугите, представени на българския бюти пазар.

Смятате ли, че държавата може да направи още за развитието на бизнеса?
- Да, но само в резултат от “вдъхновението” на немотивираните чиновници няма да има промени скоро. Ако браншът и съсловието не се заемат с тези инициативи веднага след изборите, нещата ще продължат да се отлагат, а това значи фалити и хаос, които не са желани от никого.