fbpx Безработицата през декември е 9,24% | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Безработицата през декември е 9,24%

етикети

Безработица през декември 2010 г. е 9,24 % и се увеличава само с 0,17 процентни пункта спрямо ноември, съобщават от Агенцията по заетостта.

Темпът на нарастване е значително по-слаб в сравнение с декември 2009 г.. Тогава безработица се е увеличаила с 0,47 процентни пункта. Равнището на безработица през месеца спрямо декември 2009 г. нараства с 0,11 процентни пункта, отчитат от агенцията.

В сравнение с декември на 2009 г. безработните са с 4 275 повече. Продължава наблюдаваното от март 2010 г. намаление на прираста спрямо съответния месец на предходната година. През декември в бюрата по труда са регистрирани 342 419 безработни. Те се увеличават с 6 449 души спрямо ноември.

През месеца на първичния пазар са заявени 5 549 свободни работни места. Те намаляват за трети пореден месец, като спрямо ноември са с 1 993 места по-малко. Заявените места са от преработващата промишленост, от държавното управление, от търговията, от хотелиерството и ресторантьорството, операции с недвижимо имущество,от административни и спомагателни дейности, от финансови и застрахователни дейности и др. Частният сектор е заявил 3 245 места.