fbpx Безвъзмездна помощ за 36 общини | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Безвъзмездна помощ за 36 общини

36 общини получават безвъзмездната финансова помощ за реализация на проекти по схема „Зелена и достъпна градска среда“ от Оперативна програма „Регионално разривите“ 2007-2013 г. Общата стойност на всички проекти е близо 260 млн. лева. В нея се включват основни и допълнителни обекти. Свободният ресурс по схемата е 177 млн. лв., с който общините ще реализират основните дейности по проектите.
С изпълнението на основните обекти по проекта ще се подобри градската среда за над 4.4 млн. души, живеещи в 36-те общини, като над 150 хиляди души ще имат улеснен достъп. Над 1.2 млн. кв.м ще бъдат с подобрена паркова среда, озеленени площи, детски площадки. Близо 500 хил. кв.м. ще са реконструирани и рехабилитирани от уличната мрежа. Ще бъдат осигурени над 2 места за паркиране. От въвеждането на енергоспестяващо улично осветление икономията на енергия ще бъде над 850 хил. квч/г.,
Проектите целят подобряването на физическата и жизнената среда в 36 града, центрове на агломерационни ареали като предпоставка за осигуряване на устойчива и екологична градска среда с по-високо качество на живот и нови възможности за икономическо и социално развитие.