fbpx Бизнес доверието в България се увеличава | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Бизнес доверието в България се увеличава

Бизнес доверието в някои от водещите световни икономики в процес на растеж бележи значителен спад през последните шест месеца. Въпреки отбелязания спад нивото на бизнес доверие в бързоразвиващите се икономики остава много по-високо от бизнес доверието в развитите икономики. Това установява най-новият Индекс за бизнес доверие на Регус, който обобщава мненията на повече от 24 000 лица на ръководни позиции в бизнеса от 92 страни.
Бизнес доверието, особено за малкия бизнес, е в траен застой, както в развитите, така и в развиващите се икономики; имайки предвид обаче важната роля на малките и средни предприятия като двигател за растеж, който осигурява работни места, този показател поражда сериозна загриженост. Достъпът до кредити при приемливи условия и управлението на паричния поток са предмет на най-голяма загриженост, тъй като те очертават необходимостта от гъвкави бизнес услуги срещу заплащане в зависимост от потребностите, които да позволят на бизнес организациите да съхранят гъвкавостта и адаптивността си.

Делът на българските компании, които съобщават за увеличени приходи, е нараснал на 12%, а приходите са нараснали на 5%. Малко повече от четвърт (28%) от българските респонденти заявяват, че са доволни от прилаганите от тяхното правителство стратегии за подкрепа на бизнеса. Основните предизвикателства пред малкия бизнес и стартиращите фирми са продажбите (50%), паричният поток (39%), установяване на контакти (32%).
Основните мерки, които биха подпомогнали малкия бизнес и стартиращите фирми са данъчни облекчения (68%), нисколихвени заеми (68%), безплатни консултантски услуги (32%).