fbpx Бизнес лидерите очакват възстановяването да продължи средно 18 месеца | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Бизнес лидерите очакват възстановяването да продължи средно 18 месеца

Компаниите, които припознават като основни приоритети технологиите и устойчивите бизнес практики, ще се превърнат в лидери на пазара в краткосрочен план. Следвайки този подход, вероятността за успешното им представяне е до 2,5 пъти по-голяма, в сравнение с техни конкуренти в същия бизнес сектор. Прогнозата за настоящата 2021 г. е, че тя ще бъде годината на двойната трансформация, съчетаваща тези два фактора. Това показва проучване на глобалната технологична компания Accenture.

На първо място, стои промяната в корпоративния фокус. Насърчаването на бизнес модели, задвижвани от устойчивост и достъпни, благодарение на технологиите, стои в основата на тази трансформация. Съгласно резултатите от проучването, 61% от компаниите, следващи този принцип,  вече генерират 10% от приходите си по този начин, а в близко бъдеще техният брой ще нарасне до близо 80% в следващите 3 години.

Комбинирането на ресурси с цел приспособяване на технологичните приложения към употреба за устойчиви практики и поставянето на обществено значими цели са следващите приоритети.  Човешкият ресурс е не по-малко основен инструмент, необходим за осъществяването на двойната трансформация. Формирането на силни екипи и насърчаването на талантите са основните стъпки, които водят до промяната и повишават ефективността на компанията. Не по-малко важен е и подборът на партньори, които гледат в същата тази посока.

Двойната трансформация е изключително необходима сега, в условията на възстановяване на бизнеса от кризата, породена от COVID-19. Резултатите от проучването сочат, че в Европа едва 4 индустрии ще достигнат нивата си на ръст от периода преди пандемията – здравна, фармацевтична, софтуерна и комуникационна. В останалите сектори ще е необходимо по-дълго време за възстановяване и бъдещо развитие. Близо половината от европейските компании (49%) отчитат спад в приходите си през последните 12 месеца и не очакват позитивна промяна през следващата една година. Една пета от същите (19%), утвърдили силното си финансово присъствие преди пандемията, също имат очаквания за негативни приходи през идните 12 месеца. В проучването те са наречени „падналите ангели“.

Едва една трета от компаниите на Стария континент имат позитивни очаквания за предстоящата година – това са „лидерите на утрешния ден“. Те продължават да развиват своята дейност успешно и това им дава основание да са сигурни в ръста на своите приходи в средносрочен план. Голяма част от европейските компании вече правят стъпки в посока по-устойчиви корпоративни практики – това ги доближава към концепцията за двойна трансформация. Въпреки това, само малка част от тях избират тази посока, установява статистиката. Добрият пример на компанията се явява и призив към Европа да се възползва от тази възможност за подновена устойчивост и по-голям растеж, която да се превърне и в гаранция на нейното финансово стабилно бъдеще.