Бизнесът е лидер на положителната промяна

Бизнесът е лидер на положителната промяна

Въпреки силната световна икономика и почти пълна заетост, по-голямата част от хората от анкетираните пазари не вярват, че след пет години ще живеят по-добре. Това показва Годишното проучване Edelman Trust Barometer 2020.

„Преживяваме парадокс на доверието, коментира Ричард Еделман, изпълнителен директор на Edelman. Откакто започнахме да измерваме доверието преди 20 години, стимул за неговото повишаване беше икономическият растеж. Това продължава да е така в Азия и Близкия изток, но не и на развитите пазари, където по-важният фактор е неравенството на доходите. Страховете задушават надеждата, а отдавна възприетото разбиране, че упоритата работа ще доведе до израстване в обществото, вече не е валидно.”

Притесненията са широко разпространени и са дълбоки

Повечето служители (83%) в световен мащаб се притесняват от загуба на работни места заради автоматизацията, очакванията за рецесия, липса на обучение, чуждестранни конкуренти с по-ниски цени, имиграцията и икономиката на неофициалната заетост. Петдесет и седем процента от анкетираните се притесняват да не загубят уважението и достойнството, на което са се радвали в своята държава. Близо двама от трима смятат, че темпът на технологичните промени е твърде бърз. Вече няма и безспорна истина – 76% от респондентите се притесняват от фалшивите новини, които може да се използват като оръжие.

Рекорден брой държави отбелязват най-високите в историята на проучването нива на разделение по отношение на доверието между масовата публика и информираните потребители – тенденция, която се разпространява от развитите към развиващите се държави. В световен мащаб e налице разлика от 14 пункта между информираната публика (65) и масовото население (51). Наблюдават се двуцифрени разлики на 23 пазара, сред които Австралия (23), Франция (21), Саудитска Арабия (21), Германия (20), Великобритания (18) и Испания (17).

Бизнесът (58%) е институцията, която се ползва с най-голямо доверие и поема водещата роля в глобалното управление. "Бизнесът запълни празнината, оставена от популистките правителства, отбелязва Еделман. Вече не може да се работи както обикновено, с основен фокус върху възвръщаемостта на акционерите. След като седемдесет и три процента от служителите заявяват, че искат да имат възможност да променят обществото, а почти две трети от потребителите се идентифицират като водени от убежденията си купувачи, изпълнителните директори разбират, че изискванията към тях са се променили."

От  изпълнителните директори се очаква да поемат водещата роля

Деветдесет и два процента от служителите казват, че те трябва да говорят по актуалните проблеми на деня, като преквалификация, етично използване на технологиите и неравенство в доходите. Три четвърти от населението смятат, че изпълнителните директори трябва да се заемат с промяната, вместо да чакат правителството да я наложи.

„Очакванията на хората от институциите ни накараха да развием нашия модел за измерване на доверието, допълва Еделман. Днес доверие се гласува на базата на два различни критерия: компетентност (да изпълняваш това, което си обещал) и етично поведение (да правиш това, което е правилно, и да подобряваш условията за обществото). Вече въпросът не е само какво правите - а и как го правите."

Резултатите от тази година показват, че никоя от четирите институции не се възприема едновременно като компетентна и етична. Бизнесът е оценен най-високо по компетентност (и има огромна преднина от 54 пункта пред правителството), като институция, която е добра в това, което прави. НПО водят по етично поведение пред правителството (с разлика от 31 пункта) и бизнеса (с 25 пункта). Правителството като институция се възприема като некомпетентно и неетично, но доверието в него е повече от два пъти по-високо от това в бизнеса, когато става дума за опазване на околната среда и преодоляване на неравенството в доходите.
 

Facebook коментари