fbpx Бизнесът настоява разрешителните режими да се въвеждат само със закон | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Бизнесът настоява разрешителните режими да се въвеждат само със закон

По информацията за приети от правителството промени в Закона за ограничаване на административното регулиране върху стопанската дейност, Българската търговско-промишлена палата изразява удовлетворение. Такива предложения през годините многократно са правени от страна на бизнеса, но едва сега придобиват по-завършен вид. 

В пазарната икономика е важно този който работи повече да получава повече. Дали ще е под формата на по-висока заплата или на бонуси е друга тема. Проблемът не в това, че се раздават бонуси за администрацията, а в това задълбочено да се оценява работата на служителите, да се избягва уравнивиловката, защото тя обезмисля упражнението. От друга страна освен раздаването на допълнителни суми, за служителите в същите тези администрации би трябвало да има и сериозни с различна тежест, но неизбежни наказания, като се започне от дисциплинарни наказания по Кодекса на труда, мине се през лишаване точно от тези бонуси, за които говорим , ако трябва намаляване на заплатата и се стигне до изгонване на съответния служител, който не обслужва добре бизнеса и гражданите. Много строг трябва да бъде подходът особенно тогава, когато увлечени в стремежа си да получат бонуси са допуснали неоснователно налагане на санкции на фирмите и гражданите. Само така може да се балансира подхода. Досегашната практика обаче показва, че този подход липсва. Затова, ако трябва да се спестяват средства на данъкоплатците и сегашната система трябва да се усъвершенства, задължително заедно с възможностите за поощряване, ще трябва да се прилагат и санкциите. Ако липсва капацитет в администрацията и бонусите се прилагат едностранчиво и в полза на администрацията е по-добре да се отиде към отмяната им за да не се злоупотребява с тях.

От БТПП констатират, че администрацията е доста изобретателна в търсенето на начини да обложи молителите с някоя такса, която после да си раздава като премии. Пример са високите цени на документите за участие в търгове, които бяха намалени, но веднага беше въведена така наречената такса за обработка на документи. Така се обезмислен ходът за сваляне цената на документите за кандидатстване. Бизнесът ще продължи да настоява, нови разрешителни режими да се въвеждат само със закон.

За Палатата е важно от базите данни под контрола и управлението на държавни институции да не се изисква от предприемачите и гражданите да бъдат многобройни документи и справки. Достатъчна е една декларация, че примерно данъците са платени, че лицето не е осъждано, или че вноските са направени вече. Така заедно с облекчението живота на бизнеса ще се повиши и неговата отговорност и ще се намалят възможностите за корупция. Според палатата, администрацията трябва да проверява истинността на декларациите и всеки ще си носят отговорността, ако се декларирал нещо неверно пред компетентен орган, което е състав на престъпление по наказателния кодекс, а и ще бъде ограничен прекия контакт с представители на администрацията.