fbpx Бизнесът отвръща на удара - мерки в условията на криза | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Бизнесът отвръща на удара - мерки в условията на криза

Водеща снимка
Да

Бизнесът отвръща на удара - мерки в условията на криза

Междуфирмената задлъжнялост
През последната половин година няма бизнес или лична среща, в която да съм участвала, и да не се коментира «световната финансова криза» и влиянието й върху българската икономика, респективно върху всеки един от нас. Така като че ли всички се превърнахме в «експерти» по икономика и познавачи на пазарните катаклизми. Но заедно с това, наблюдавам, че все повече компании се замислят за ефективно продиводействие на неблагоприятните тенденции в тяхната сфера на дейност. Минджърите, които активно действат, с добри лидерски умения, започват да прилагат на практика мерки, които до преди година почти никой не ползваше или бяха най-малкото «непопулярни» за голям брой компании в България.
Като адвокат и бизнес консултант, ми се е случвало да предложа на клиент търговски подход, който впоследствие той не изпълнява докрай. Притесненията му са сериозни да не загуби своя клиент с прекалено много изисквания. Такива ситуации обаче, крият много повече рискове, отколкото управителите са очаквали, ако клиентът се окаже не толкова благонадежден, колкото изглежда преди сключване на сделката. При реализиране на риска, чак тогава оценяваме реално липсата на превантивни мерки, но в много случаи е твърде късно. За съжаление в подобно положение изпаднаха хиляди големи, средни и малки български компании.
Към настоящия момент междуфирмената задлъжнялост у нас е достигнала такива нива, че собствениците на компанни нямат право на повече грешки. Широко тиражираната идея, че които «оцелеят» днес, ще са силните на утрешния ден изисква пълна мобилизация на потенциала на компаниите и желязна дисциплина, за да бъдат именно сред оцелелите. Защото ако един от партньорите по веригата блокира нормалния оборот, целият цикъл и всички други доставчици в този взаимнозависим поток ще престанат да функионират нормално. Тогава е възможен най-лошият сценарий - да се изпадне в неплатежоспособност.

Вятър на промяната
Ето защо поведението на бизнеса бавно, но сигурно се променя. И то в положителна посока, предвид въвеждането на нови правила и култура на общуване в търговския оборот. Именно това липсваше досега на нашата млада икономика. Новите бизнес «инструменти» не са чужди на западните развити търговски пазари, където действат строги правила за търговската дейност. У нас, за съжаление, промяната беше предизвикана по един нежелан начин - с икономически натиск - натискът на пазара, на който днес за да оцелееш, трябва не само да продаваш, но и да имаш необходимата култура да го правиш сигурно и професионално.

Мерките на бизнеса
Първата част от промените в отношенията с клиентите, касае съществуващите задължения. Това, което се прави, е анализ и проучване на риска за всеки клиент. Нужна е бърза и адекватна реакция, в случай че се установи висока степен на риск и липса на материален и имуществен запас на клиента. Следва да се отбележи, че се наблюдава бавна, но сигурна тенденция за позитивна промяна на административното и съдебно обслужване на бизнеса, съответно на институциите, с които боравят консултантите. Това дава възможност за намиране на повече от един варианти за реакция във всяка конкретна ситуация на блокирани отношения с проблемен клиент. Тези ресурси трябва да се използват своевременно, защото активността на управляващите и грижата за редовен паричен поток, или поне - за обезпеченост на вземанията, е един от факторите за оцеляване днес.

Бъдещи проекти
Не по-маловажни са нововъведенията за бъдещи проекти. Правят се възлагания за проучване на надеждността на бъдещ партньор. Днес добрият мениджър не просто иска да продаде, но се интересува на кого продава, кога ще му бъде платено и ако това не стане - какво може да предприеме за защита на своите интереси. Търговците вече търсят защита и сигурност чрез договорна отговорност. Те изискват обезпеченост на вземането и гаранции за бързо разплащане. От значение е и съпричастността на целия екип на компанията, за менажирането на успешни сделки. Повече от всякога днес целият «екип» носи заряд - мотивация, отговорност и следване на целите на компанията. Тези, които не ги споделят трябва да си вървят, защото времето за компромиси свърши и всички кредити са раздадени.

Заключение
Моите изводи са лесни за запомняне и задължителни за оцеляване в съвременната икономическа ситуация - «Корпоративна дисциплина в търговските отношения», «Проучване на потенциалните и настоящи клиенти», «Добра договорна основа за сделката». Сега всичко е във ваши ръце.

Настоящата статия не представлява правен съвет и авторът не се обвързва с решения, взети въз основа на изложеното.

За контакти:
Адвокатска кантора
Димитрова&Партньори
София, ул. Позитано 11а, ет.5
тел. 02 981 22 21