fbpx Бизнесът с частни школи конкурира частните уроци | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Бизнесът с частни школи конкурира частните уроци

Повече от 40 учебни школи с комбинирана програма по различни предмети са отворили врати в София през последните 5 години по данни от проучване на Детска академия на науките, изкуствата и спорта. Бизнесът със школите е алтернатива на частните уроци. Собствениците на школи са вписани като стопански субекти в търговския регистър. 

Все още едва 4 школи предлагат компютърни дисциплини, но търсенето се засилва и се очаква този брой да нараства. Друга тенденция е въвеждането на учене чрез игри или учене чрез преживяване, въведено също от 4 центъра. При тези подгоди се организират забавни математически игри, възстановка на исторически събития и други забавни способи за проподаване на учебния материал.

Почти две трети от учебните центрове предлагат широк набор от предмети – най-често български, математика и подготовка за матури. Чуждите езици също се  предлагат в комбинация с общообразователни предмети, а в някои от центровете се добавят и изкуства и спорт. Необходимостта от подобно комбиниране се налага от пазара по чисто логистични причини – по-удобно е детето да има достъп до всички занятия на едно място, вместо родителите да осигуряват транспорт до различни части на града.