Бизнесът се опасява, че честите избори блокират администрацията

Българският бизнес се опасява от застой в работата на администрацията и фирмите са притеснени, че техните въпроси няма да бъдат решавани бързо и компетентно от съответните институции в предизборния и следизборния период. Това показват резултатите от експресна анкета сред членове на Българска търговско-промишлена палата (БТПП), проведена по повод развитието на ситуацията в страната.

По въпроса дали трябва да има предсрочни избори и ако да – кога, 47% посочват, че трябва да има избори до края на настоящата година; 44% смятат, че не са необходими предсрочни избори; близо 7% заявяват, че през есента на 2015 г. трябва да има избори 2 в 1 (местни и парламентарни), а до тогава да работи правителството; само 2% са за избори догодина по това време.

При чести избори администрацията се отпуска и не работи, което не е в интерес на стопанските субекти, споделят почти половината от анкетираните предприемачи. Според едни е по-добре изборите да се състоят в началото на следващата година, според други - незабавно, според трети -не е добре да има избори скоро. Бизнесът се нуждае от повече експертност в управлението, но няма гаранция, че нови избори биха я увеличили, посочват участници в анкетата.

Отчита се, че не е нормално през 12 месеца да се правят избори. Това води и до допълнителни разходи за бюджета. Отчита се и че сегашното правителство, работейки под натиска на бизнеса и политическите партии удържа макроикономическата стабилност. И за в бъдеще са необходими правилни ходове, защото грешките са  с тежки последици за икономиката. Обществото трябва да е нащрек защото опитът ни показва, че точно в такива периоди се правят непремерени или лобистки промени в законодателството.

Запитани, какъв смятат, че ще бъде ефектът от предсрочни избори, 48%  посочват, че очакват положителен за икономиката резултат; близо 45% очакват отрицателно въздействие; около 7% смятат, че предсрочните избори няма да повлияят на икономическата обстановка. И по този въпрос не се очертава преобладаваща позиция и единомислие. Според споделените мнения за следващото управление има и позитивни, и негативни. Има очаквания за отрицателно въздействие в краткосрочен план и за положителен резултат за икономиката – в по-дългосрочна перспектива.

Има и споделени опасения, че предсрочните избори ще забавят одобряването от ЕК на оперативните програми за усвояване на европейските фондове, а също и опасения от намаление на кредитния рейтинг на България.