Бизнесът ще дискутира с кмета на София

Кметът на София г-жа Йорданка Фандъкова ще се срещне очи в очи с представители на строителни фирми по време на второто заседание на Форума за открит диалог между представители на Столична община и малкия и среден бизнес, организиран от Националното сдружение за малък и среден бизнес (НСМСБ).

В срещата, която ще се проведе на 20 юни от 10.00 часа в хотел „Рила”, ще се включат и Главният архитект на София г-н Петър Диков, Председателят на стопанската комисия г-н Николай Стойнев, общинският съветник г-н Димитър Кисьов, браншови организации, строителни фирми, представители на НСМСБ, инвеститори, проектанти.

Форумът ще дискутира темата „Правила и практики в устройството на територията и строителството в София”. Ще присъстват представители на Столична община и тематични партньори от съответните професионални и браншови организации, към които фирмите участници могат да задават своите въпроси и проблеми, свързани със строителството в София и отговорните за това институции.
Специално внимание ще бъде отделено на най-горещите проблеми на столицата – незаконното строителство, големите задръствания и транспортно-комуникационни проблеми, възможностите за очертаване на бизнес зони в столицата и изграждане на бизнес инкубатори, оптимизиране на процедурите и намаляване на бюрократичните пречки и други решения в полза на гражданите и бизнеса.

След оповестяване на отговорите от страна на Общинската администрация, ще бъде проведен и тематичен дебат, по време на който ще бъдат представени политиките и действията на Общината по обсъжданата тематика. Ще има и възможност за индивидуални дискусии на строителните фирми с отговорни длъжностни лица от Столична община и представител на НСМСБ.

След големия интерес към първото заседание на форума, което се преведе в края на април, НСМСБ и Столична община изразиха желание да си партнират взаимно и да участват активно в работата на форума, който ще има още три заседания до края на годината. Предстоящи теми, които ще се обсъждат са:
- Енергийна ефективност и ВЕИ, ЕСКО схеми и др.;
- Усвояване на средства от ЕФ, включване на София в партньорства и участие в ЕОТС (Европейско обединение на териториално сътрудничество);
- Административното регулиране на бизнеса в Столична община;
- Обществените поръчки и недискриминирането на малките и средни фирми;
- Столична община – Електронна община в полза на гражданите и бизнеса.

Повече информация на:www.nasmb-bg.org/forum/

Facebook comments