fbpx Благоприятни прогнози за наемане на служители в началото на 2018 г. | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Благоприятни прогнози за наемане на служители в началото на 2018 г.

Ситуацията за наемане на служители има все по-благоприятен изглед. Това показва Обзорното изследване на ManpowerGroup за заетостта. Стабилното темпо на наемане на българския пазар на труда се очаква да продължи през първото тримесечие на 2018 г. във всички индустриални сектори и всички региони - 14% от анкетираните 621 работодатели планират да увеличат нивата на заетост, 5% очакват да ги намалят и 81% не предвиждат промяна. Коригирана спрямо сезонните колебания, нетната прогноза за заетостта  е +14%, като остава стабилна на тримесечна база и се подобрява с 2 процентни пункта в сравнение със същия период на миналата година.

Работодателите от сектор „Строителство“ отчитат най-оптимистичната прогноза от +29%, която е по-силна с 5 процентни пункта в сравнение с предишното тримесечие и се подобрява с 18 процентни пункта на годишна база. Секторите „Производство“ и „Търговия на едро и дребно“ също очакват активни дейности по наемане на служители с прогнози от съответно +19% и +18%. Работодателите, които също отчитат благоприятни перспективи за наемане, са от сектор „Земеделие, горско стопанство, лов и риболов“ с прогноза от +17%, която се подобрява с 9 процентни пункта в сравнение с предишното тримесечие, и „Финанси, застраховане, недвижими имоти и бизнес услуги“, където прогнозата е +15%. В същото време работодателите от сектор „Електричество, газ и вода“ и „Транспорт, складове и комуникации“ очакват най-бавен темп на наемане с прогнози от +3%.

„Настроенията на българските работодатели остават положителни, тъй като компаниите от всички сектори планират по-скоро да увеличат, отколкото да намалят нивата на заетост. Това е много добра новина за търсещите работа, но работодателите все по-често се оплакват, че не могат да намерят достатъчно подходящи кандидати за свободните си позиции. Специализираните умения като ИТ, инженерни и търговски продължават да се търсят много, докато компаниите са изправени пред ново предизвикателство – критичната липса на работници за общи оперативни бизнес дейности“, каза Надя Василева, управляващ директор на ManpowerGroup България. „Този проблем налага по-големи инвестиции в осигуряването на условия за обучение и програми за повишаване на уменията, както и да се оползотворят в максимална степен алтернативни източници на таланти като хората над 55 години, които продължават да не се използват достатъчно.“

На регионално ниво работодателите от всички пет региона планират да увеличат числеността на персонала в периода януари – март. Варна очаква най-силния пазар на труда с прогноза от +19% - подобрение с 4 процентни пункта в сравнение с последното тримесечие на 2017 г. и с 8 процентни пункта на годишна база. Стабилно нарастване на работната сила се очаква и в Пловдив и Бургас, където прогнозите са съответно +15% и +14%, докато работодателите в София отчитат прогноза от +13%. Най-предпазливата регионална прогноза от +6% е отчетена в Русе, където плановете за наемане са най-слаби през последните повече от четири години.

Все още големите (>250 служители) и средно големите (50-249 служители) компании планират най-голямо увеличение на работната сила през следващото тримесечие с прогнози от съответно +27% и +15%. Работодателите от микропредприятията (<10 служители) споделят прогноза от +11%, докато прогнозата на малките компании (10-49 служители) е +7%. В сравнение с първото тримесечие на 2017 г. работодателите от микрпредприятията отчитат най-значително увеличие  от 6 процентни пункта, докато прогнозите на средно големите и големите работодатели се подобряват с 2 процентни пункта. В същото време работодателите от малките компании отчитат спад от 4 процентни пункта.