fbpx Българите не инвестират в капиталови инструменти | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Българите не инвестират в капиталови инструменти

Под 10% от спестяванията си българите инвестират в акции, облигации, пенсионни и взаимни фондове - по данни на банки и небанкови институции. При европейците делът на тези инвестиции като част от спестяванията им е доста по-сериозен и надхвърля 30%, като се наблюдава засилен интерес към вложенията в акции.
За да стимулират активността на индивидуалните инвеститори в България, БФБ-София и Централен депозитар организират за втора година „Ден за акции“. Целта на инициативата е подобряване на инвестиционната култура и увеличаване на знанието за капиталовите инструменти в страната ни. 15 инвестиционни посредника участват в „Деня за акции“, който ще се проведе на 8 юни 2016 г.
 
В този ден всички индивидуални инвеститори (физически лица), директни клиенти на български инвестиционни посредници, ще могат да закупят или продадат акции от Основен пазар на БФБ-София без такси и комисиони към Борсата, Депозитаря и участващ в инициативата инвестиционен посредник. Специалната възможност ще важи при до 15 изпълнени поръчки на физическо лице с не повече от 2,000 лв. на единична изпълнена поръчка. Всички инвестиционни посредници, които партнират на БФБ-София и Централен депозитар в „Деня за акции“ няма да таксуват своите клиенти – физически лица, чиито сделки отговарят на посочените условия.