fbpx Българите пестят пари за непредвидени разходи | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Българите пестят пари за непредвидени разходи

Българите пестят пари за непредвидени разходи

Над половината българи са заделили средства от началото на финансовата криза, с които да посрещнат предимно за непредвидени разходи. Това показва последно проучване на сайта www.MoitePari.bg. Спестовните сметки, известни още като безсрочен депозит или спестовен влог, получават още по-голяма популярност след въвеждане на данък върху лихвите от депозити.

53% от анкетираните ползват активно спестовна сметка като средство за заделяне на средства, предимно за непредвидени разходи или нов дом. Разходите за почивка, образование на децата, нова кола и други остават на заден план. Проучването показва също, че 25% от хората предпочитат спестовна сметка пред срочен депозит, което може да се обясни с въвеждането на данък върху лихвата от депозити след 1 януари 2013 г. Тези продукти от една страна предлагат възможност да бъде спестен този данък, а от друга – осигуряват гъвкавост и приемлив доход. Най-голям дял от анкетираните притежават само по една спестовна сметка, която е в лева. Лихвата, която получават по нея е около 4% годишно.

Според участниците в проучването освен търсената най-изгодна лихва, като основен критерий за откриване на спестовна сметка е посочена гъвкавостта, т.е. възможността да се теглят и довнасят суми по всяко време. Eлектронното банкиране и дебитната карта са сред най-желаните допълнителни продукти при ползване на спестовна сметка.
Като основна цел при откриване на спестовна сметка, анкетираните определят покриването на непредвидени разходи. Спестяващите пари за тази цел имат открити спестовни сметки от повече от 3 години, като периодът съвпада с разгара на финансовата криза и нарастващата несигурност. Стимул за откриване на спестовна сметка сред потребителите, които не ползват такива продукти, е и обвързването им с рискова застраховка "Живот" или "Злополука" и "Живот" със спестовен характер.
Като основна причина да нямат спестовна сметка анкетираните посочват липсата на средства. Оказва се също, че неползващите спестовна сметка са предпочели срочен депозит като нейна алтернатива.