fbpx Българите предпочитат да държат парите си в банките | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Българите предпочитат да държат парите си в банките

Българите предпочитат да държат парите си в банките

Нетното финансово богатство на домакинствата в Централна и Източна Европа е нараснало повече от два пъти за периода 2004 - 2013 г. до близо 780 млрд. евро. Въпреки това, нетното финансово богатство на домакинствата в региона на ЦИЕ спрямо БВП все още е около ¼ в сравнение с развитите страни, което показва значителни възможности за развитие и доближаване до стойностите в Западна Европа. Това отчина в анализа си УниКредит за региона на ЦИЕ.

Световната финансова криза от 2008 - 2009 г. и в по-малка степен кризата с европейския държавен дълг през 2011 г. доведоха до временен спад във финансовото богатство, основно поради загуби на капиталовите пазари, както и поради промяна на състава на финансовите активи. За сравнение през 2013 г. нетното финансово богатство на домакинствата в Австрия, Германия и Италия възлиза на 6.8 трилиона евро.

Като цяло разликата в нивото на разпространение на финансови услуги между страните от ЦИЕ и по-развитите пазари е най-очевидна при разглеждане на активите, а не на задълженията.

Наблюдава се по-голям интерес към по-сложни финансови продукти, но паричните наличности продължават да имат водеща роля. Анализите показват, че в портфейла от финансови активи най-голям дял заемат парите, държани в чужда валута и банковите депозити. В резултат от световната финансова криза от 2008 - 2009 г. домакинствата в ЦИЕ прехвърлиха значителна част от капитала си в парични активи. В последствие постепенно започна и пренасочването на средства към взаимни и пенсионни фондове, и към застрахователни продукти. Това показва както нарастване на доверието, така и ориентиране към инвестиции с дългосрочна перспектива.

През 2013 г. близо 82% от финансовите активи на домакинствата в България са в банкови депозити и кешови наличности, 16% са вложени във взаимни и пенсионни фондове, както и в застрахователни продукти. В същото време едва 2% от активите на българските домакинства са инвестирани в ценни книжа. Страната се нарежда на първо място по процент на депозитите от общото финансово богатство на домакинствата в ЦИЕ. С по-висок процент е само Турция

За сравнение в Австрия, Германия и Италия 38% от финансовите активи на домакинствата са под управление на взаимни и пенсионни фондове, а 25% от активите са директно инвестирани на капиталовите пазари.

Facebook коментари