fbpx България домакин на заседание на Федерацията на евро-азиатските борси | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

България домакин на заседание на Федерацията на евро-азиатските борси

България домакин на заседание на Федерацията на евро-азиатските борси

етикети

Днес Българска фондова борса обяви, че Федерацията на евро-азиатските фондови борси е решила следващото заседание на работния комитет на федерацията, което ще се проведе през пролетта на 2012 г., да се състои в България със съдействието и домакинството на БФБ-София. Решението бе взето на наскоро проведената 17-а генерална асамблея на федерацията в Алмати, Казахстан. Федерацията на Евро-азиатските Фондови Борси е основана през 1995 г. с цел изграждането на честна, ефективна и прозрачни пазарна среда в капиталовите пазари в Евро-азиатския регион.
Организацията има 32 члена в страни от региона и се стреми да ограничи търговските бариери
чрез въвеждане на най-добри практики за борсова търговия.

На 17-та генерална асамблея България и БФБ-София бяха представени от г-н Иван Такев,
изпълнителен директор на Българска фондова борса. Г-н Такев участва в създадената от
Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) Евро-азиатска група за
корпоративно управление и развитие на фондовите борси. БФБ-София е единствената борса от федерацията, освен истанбулската, която работи за изчисляването на индекс за добро
корпоративно управление.

Заключението от работата на групата за корпоративно управление е, че с оглед на важната
роля, която финансовите пазари имат за икономическото развитие фондовите борси играят
основна роля в адресирането на важни въпроси от корпоративното управление като защита
правата на миноритарните собственици и търговията с вътрешна информация.
По време на срещата бяха посочени множество проучвания, които открояват ролята на
доброто корпоративно управление за стабилно развитие на капиталовите пазари, които от
своя страна са важен фактор за устойчиво икономическо развитие.

Facebook коментари