fbpx България е привлекателна за инвестиции | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

България е привлекателна за инвестиции

България е привлекателна за инвестиции

В условията на криза нашата страна все още прилага най-атрактивната данъчна политика в ЕС, която създава благоприятен климат за развитие на бизнеса - 10-процентен корпоративен данък, 0% данък за реинвестирана печалба в 142 общини с висока безработица, 10% данък върху личните доходи, 5% данък върху дивидентите.

През 2010 г. стартират 14 нови процедури по европейската оперативна програма „Конкурентоспособност” с общ бюджет над 465 млн. евро. Те трябва да насърчат инвестициите в технологична модернизация и иновации, да подобрят производителността и да повишат конкурентоспособността на българските стоки и услуги на международния пазар. Очаква се и старта на инициативата JEREMIE за създаване на рискови фондове, гаранционни фондове и фондове за микрокредитиране на стойност близо 200 млн. евро.

България е на 13-о място в света сред най-предпочитаните места за аутсорсинг в информационни технологии, бизнес процеси и информационни центрове и все още запазва позициите си, въпреки кризата. Разширяването на инвестиционните стимули е с акцент към високотехнологичните сектори на икономиката. Енергетиката е също един от най-атрактивните сектори за чужди инвестиции.

 

Facebook коментари