България е традиционен пазар за италианските инвеститори

България е традиционен пазар за италианските инвеститори

  
Д-р Данте Бранди е роден през 1971 г. в Рим, Италия. Завършва Университета в Рим "La Sapienza", специалност политология през 1997 г.
Започва да работи към италианската външна служба през декември 2000 г., като участва в мисиите в Източна Африка - Еритреа, Етиопия, Кения, Сейшелите, Сомалия, Судан и др.
От януари до март 2001 г. д-р Бранди оглавява секцията за двустранно сътрудничество към Министерство на външните работи на Италия, като насърчава различни инициативи в част от развиващите се страни в Африка.
През септември 2001 г. работи към Посолството на Италия във Виетнам. От юли 2002 г. до днес той завежда икономическата и търговска секция в Посолство на Италия в София.


Д-р Бранди, какви са реалните възможности за бизнес между български и италиански фирми?


- България е изключително интересна за инвестиции страна, защото, от една страна, тя постигна макроикономическа и политическа стабилност, а от друга е близък пазар като географско разположение.
Съществуват няколко фактори, които са от значение за италианските инвес-титори. Единият от тях е работната ръка, която тук е високо квалифицирана и то в различни сектори от икономиката - информационни технологии, индус-трия, производство и т. н. Освен това, България е държава, в която електроенергията е на много ниска цена, което също провокира интереса на италианските предприемачи. Инвестициите от страна на Италия са насочени върху няколко сектора - в приватизацията, банковия сектор, производството на цимент и др.
Всички тези фактори правят България традиционен пазар за италианските инвеститори, което на практика ще даде възможност на българските фирми да осъществят повече контакти с италиански партньори.
Много често италианският производител е този, който търси български партньор, защото иска да комерсиализира своя продукт или да създаде производствена линия тук. Обикновено в повечето случаи се стига до джойнт венчъри и дълготрайно сътрудничество между двете страни.
Износът на производство от страна на италианските фирми не се планира предварително. Проучване в определен сектор се прави от българска фирма и тогава се стига до конкретен проект.

По какъв начин търсите български партньор?

- Производствените възможности на българската реалност се представят на потенциални италиански предприемачи чрез организациите, които оперират тук като Търговско-икономическата секция на посолството, Италианския институт за външна търговия. Тази информация се събира и достига до нас чрез български представителни търговски и бизнес организации, с които си сътрудничим.
Практика е също, италианският предприемач, който иска да навлезе на българския пазар да използва опита на неговите предшественици. Присъствието на италианска банка в страната, която много добре познава местната ситуация, също допринася за точна и качествена информация. По този начин се увеличават шансовете италианските инвеститори да проявят интерес за общ бизнес с конкретна българска фирма.
Съветът, който бих дал на предприемачите в България е да поддържат висока репутация сред банките, както и с други представителни институции в България.

Има ли програми на италианското правителство, от които българските фирми биха могли да се възползват?

- Да, съществуват такива програми. Италия поддържа политика на подкрепа на италианските фирми, които имат намерение да излязат на чужди пазари. Държавни институции подпомагат компании при застраховане на кредити, както и финансово, и логистично при техните сътрудничества с чуждестранни компании. Те подпомагат навлизането на продукти на чужд пазар, както и участие на италиански фирми при конкурси в търгове на друга държава. Благодарение на интереса, който Италия проявява към България и региона като цяло, тези дейности на италианските институции са насочени към Балканите и България. Най-важният в случая е закон 84, който беше приет в Италия, с цел да се подкрепи икономическото възстановяване на Балканите чрез финансиране на различни инициативи - изграждане на общо въздушно пространство в Югоизточна Европа, финансиране на проекти за професионално обучение на предприемачи от малки и средни фирми и т. н.
Подкрепата започва от макроикономическо и стратегическо ниво и стига до микрониво, като се създава предприемаческа култура и се насърчава развитието на малки и средни фирми, с помощта на компетентни институции и организации от България.

Facebook коментари