България и Румъния могат да се представят като общ туристически район

България и Румъния могат да се представят като общ туристически район пред чуждестранните туристи от страни извън Европейския съюз, като Китай и Индия. Това каза министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков по време на срещата си в Букурещ с държавния секретар на Министерството на регионалното развитие и туризма в Румъния Ръзван Мурджану.

Министър Трайков сподели със своя румънски колега, че българското правителство насърчава туроператорите да предлагат общ туристически продукт, включващ Черноморския и Дунавския регион. Това изцяло съвпада с приоритетите на Дунавската стратегия. България и Румъния са координатори на една от приоритетните области в стратегията – насърчаване на културата, туризма и контактите между хората. Двете страни си партнират и при реализацията на проект за укрепване на региона по средното и долното течения на река Дунав, който обхваща Хърватия, Сърбия, Румъния, България, Украйна и Молдова. Проектът, популярен като „Дунавски компетентен център“, се реализира от началото на тази година със съдействието на Германското дружество за техническо сътрудничество и е с продължителност 5 години.
Министърът представи пред румънския си домакин възможностите за развитие на алтернативни форми на туризъм в България. Имаме повече от 600 минерални извора и богато културно-историческо наследство, което е чудесна предпоставка за развитие на нетрадиционни видове туризъм, каза той.

Туризмът е най-динамично развиващият се отрасъл в двустранните търговско-икономически връзки между България и Румъния през последните години. През 2010 г. 917 950 румънци са пътували до България, което нарежда северната ни съседка на първо място сред останалите държави по туристически посещения у нас. Румъния е на трето място сред предпочитаните дестинации от българите – през 2010 г. 288 187 българи са пътували до северната ни съседка.