fbpx България инициатор и съучредител на Асоциация на фамилния бизнес в ЦИЕ | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

България инициатор и съучредител на Асоциация на фамилния бизнес в ЦИЕ

Правителствата от Централна и Източна Eвропа трябва да подпомогнат работата на фамилните компании, като създадат по-успешна регулация на този специфичен по своята същност и начин на работа сектор на икономиката. Около тази позиция се обединиха Българското сдружение на фамилния бизнес (FBN Bulgaria) и фамилните организации в страните от Източна Европа по време на церемония в унгарската столица Будапеща, на която бе учредена Асоциацията на фамилния бизнес в Централна и Източна Европа.

Българското сдружение на фамилния бизнес бе основен катализатор за създаването на регионалното звено. Ключови цели на асоциацията ще бъдат подпомагането на приемствеността между поколенията във фамилните компании в ЦИЕ, както и привличането на вниманието на местните правителства към този бизнес сектор.
Световният опит сочи, че при едва 30% от фамилните компании предаването на бизнеса от първото към следващото поколение е успешно. Осигуряването на гладка приемственост в семейния бизнес в следващите десет години ще даде сериозно отражение не само върху съдбата на самите фамилни компании, но и върху цялостната икономическа и социална картина на страните от ЦИЕ.

Българското сдружение е основен инициатор на регионалното звено. България е първата страна в ЦИЕ, създала сдружение на фамилните компании и първата членка на Международната асоциация на фамилния бизнес. Страната ни бе и основен инициатор за създаването на Източноевропейската организация. На учредителното събитие в унгарската столица присъстваха и представители на Международната асоциация на фамилния бизнес. Срещите, касаещи бъдещето на ЦИЕ, ще станат ежегодна традиция, а обект на дискусиите ще бъдат най-актуалните проблеми в бранша на фамилните компании. Една от целите на българското сдружение е създаването на университетска програма в сферата на фамилния бизнес.