fbpx България на последно място в Европа по енергийна ефективност | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

България на последно място в Европа по енергийна ефективност

200 милиона лева са инвестирали български компании в енергийна ефективност само през последната година по ОП „Конкурентоспособност“. Търсенето на достъп до средства за намаляване на енергийния разход на предприятията ще се засилва според експерти на ПроКредит Банк. Причините са основно в повишените цени на енергията, във възможностите по европейските програми и в осъзнатата нужда на българския бизнес да повиши ефективността и конкурентоспособността си.

По данни на Евростат България е на последно място в Европа по енергийна ефективност на икономиката, тоест на първо място в Европа по енергийна интензивност на производството. Това е антирекорд, който показва, колко ресурсно неефективна е икономиката ни. На първите места са енергийно най-ефективните икономики на Норвегия, Италия, Австрия и Германия.

У нас водещият сектор с най-много инвестиции в енергийна ефективност е металообработването, следван от производството на резервни части по данни на ПроКредит Банк. Производството на пластмасови изделия (включително рециклиране), дървообработка, машиностроене и приборостроене са също сред секторите с най-много раздадени кредити за оптимизиране на енергийните разходи.

Секторите с най-високо енергийно потребление в страната ни са индустрията и транспорта, следвани от услугите и домакинствата. Секторите транспорт и селско стопанство имат най-голям потенциал за повишаване на енергийната си ефективност, който не се използва в момента. 

Мерките с най-голям принос за оптимизацията в производствения сектор са: машините с цифрово програмно управление и подобренията в сградите. Автоматизираните и компютъризирани производствени линии, новите вентилационни и аспирационни системи, както и управляемите електрозадвижвания също имат голям ефект за повишаване на ефективността.