fbpx България с над средната ангажираност в региона | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

България с над средната ангажираност в региона

Според последно изследване на Aon Hewitt „Най-добрите работодатели“, средното ниво на ангажираност в региона е 54%, а в България този процент е 57%. Русия и Унгария заемат първите места с 59% ангажираност, а на последно са служителите в Полша с 46% или 8% под средния за региона.

По-добра ефективност, качество, иновации и доброто обслужване на клиенти са отличителните характеристики на ангажираните служители Това конкурентно предимство по-скоро увеличава броя на удовлетворените клиенти, рефлектирайки върху бизнеса и цялостното представяне на компаниите. Този ефект обаче не е мигновен – отнема време на ангажираността на служителите да се трансформира в осезаем резултат по отношение на клиенти и процеси, а от там и в измерими финансови резултати.

Ангажираността от 57% в Европа е малко под средната за света - 61%.При най-добрите работодатели на глобално ниво процентът ангажираност достига 78%, а в ЦИЕ той е с впечатляващите 80%. Средните резултати за региона показват, че всеки втори служител е ангажиран с представянето на своя работодател. Нивото на ангажираност за региона на ЦИЕ запазва стабилни нива спрямо миналата година, въпреки че се наблюдава лек спад при трите подповедения, обуславящи ангажираността на служителите (казвам-искам-правя). Оценяване на хората и процесите са факторите с най-голямо влияние върху нивото на ангажираност.